NEWSLETTER 12. 9. 2022

AK/ 12 září, 2022/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče/členové spolku,věříme, že jste si užili klidné a příjemné léto a že vaše děti vstoupily do nového školního roku pravou nohou, s radostí a natěšeny.   Hned 6. září po rodičovských schůzkách se sešel výbor Montessori spolku v novém složení a začal plánovat svou práci na školní rok 2022/2023. S konkrétním plánem a harmonogramem aktivit vás seznámíme v příštím newsletteru. Už teď můžeme

Read More

NEWSLETTER 2. 5. 2022

AK/ 2 května, 2022/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, dne 5. 5. v 17:30 se ve školní knihovně bude konat schůze delegátů montessori spolku. Tedy vašich třídních zástupců a zástupců monte pedagogického sboru. Pokud máte na srdci nějaké palčivé téma, buď ho můžete delegovat přes vašeho zástupce anebo se též schůze zúčastnit. 2. 6. (čas ještě upřesníme) by pak měla proběhnout valná hromada montessori spolku, kde bychom schválili

Read More

NEWSLETTER 18. 1. 2022

AK/ 18 ledna, 2022/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, jak jsme vás posledně informovali, během nejbližších měsíců by se měl zprovoznit v ulici Nechanského model tzv. Školní ulice, což považujeme za jeden z největších přínosů projektu Bezpečné cesty do školy. Ale protože to není jediná věc, která z projektu vyplynula, rádi bychom vás o kompletních výsledcích informovali, přizvali vás do diskuse a též vás případně zapojili do

Read More

NEWSLETTER 6. 1. 2022

AK/ 6 ledna, 2022/ Aktuality & články/ 0 comments

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY  v ZŠ Na Dlouhém lánu 2021-22  Na jaře loňského roku se naše škola Na Dlouhém lánu zapojila do projektu Bezpečné cesty do školy, který pomáhá školám, aby prostředí v jejich okolí bylo pro děti bezpečné a ony tak mohly být samostatné v docházení do školy.  Během druhé poloviny dubna a začátkem května proběhlo dotazníkové šetření mezi žáky,

Read More

NEWSLETTER 21. 12. 2021

AK/ 21 prosince, 2021/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče, chtěla bych vám za celý kolektiv učitelů popřát krásné a klidné vánoční svátky a poděkovat za spolupráci v této nelehké covidové době. V posledních měsících se některé třídy dostávaly do karantény a přinášelo to složité plánování výuky pro nás učitele i pro vás rodiče. Prezenční výuka se kombinovala s online, ale naštěstí jsme po většinu času mohli být spolu ve škole.

Read More

NEWSLETTER 20. 11. 2021

AK/ 20 listopadu, 2021/ Aktuality & články/ 0 comments

!!!VALNÁ HROMADA SE ODKLÁDÁ!!!  Milí rodiče,   jak jsem již dříve avizovali, měla se koncem listopadu či začátkem prosince konat tradiční valná hromada, na které jsme měli schvalovat účetní závěrku za školní rok 2020/21 a zároveň jsme chtěli pozvat zástupkyni pro montessori oddělení Hanku Paulovou. Termín jsme stanovili na 2. 12. a to z toho důvodu, že 4. 11. se konala schůze delegátů, tak abychom se

Read More

NEWSLETTER 9. 11. 2021

AK/ 9 listopadu, 2021/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče a učitelé,  4. 11. 2021 se v prostorách školní knihovny uskutečnila historicky první schůze delegátů, tedy zástupců rodičů a učitelů z montessori větve naší školy. Ze setkání máme velkou radost, protože proběhlo v příjemném duchu a přineslo mnoho podnětů. Rádi bychom vás alespoň stručně seznámili s tím, čemu jsme se v našich skoro dvou hodinách věnovali.  Nejprve jsme se domluvili, že setkání budou probíhat

Read More

NEWSLETTER 24. 10. 2021

AK/ 24 října, 2021/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, školní rok už je v plném proudu a po divokém září si snad už vše sedá do svých kolejí. A my jen doufáme, že v tomto poklidu budeme i nadále moci pracovat bez toho, aby docházelo k nějaký razantním omezením. Máme pro vás několik informací, které bychom s vámi rádi sdíleli: Jak už jsme avizovali, od září nastoupila

Read More

Newsletter: MEZINÁRODNÍ DEN BEZ AUT 22. 9. 2021

AK/ 17 září, 2021/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

I naše škola se zapojuje do aktivit na podporu zdravého a ekologického způsobu chození do školy! Co se bude dít? Podpořte své děti v chození pěšky, v jízdě na kole či koloběžce a to zvláště v tento den (ale i kdykoliv jindy)! Pokud je ale z různých důvodů musíte do školy vozit autem, zaparkujte dále od samotné školy, ať se ulice v její těsné blízkosti

Read More