Newsletter Montessori spolku – březen 2024

AK/ 11 dubna, 2024/ Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče, členové Montessori spolku,ve středu 13. března proběhla pravidelná schůzka Montessori výboru a touto cestou Vás informujeme o probíraných tématech. Lenka Krummerová a Lenka Lovicarová v těchto dnech aktivně komunikují s rodiči, kteří z různých důvodů ve stanoveném termínu neuhradili příspěvky do Montessori spolku. Některým z nich jsme v návaznosti na to doporučili zažádat o příspěvek z našeho Fondu solidarity. Termín podání žádosti je do 31.března 2024! S ostatními se domlouváme na individuálním splátkovém kalendáři a věříme ve zdárné dorovnání

Read More

NEWSLETTER 6. 12. 2023

AK/ 6 prosince, 2023/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče, členové a členky Montessori spolku,  30. 11. 2023 proběhla valná hromada spolku, kde jsme probrali účetnictví za minulý školní rok a jednohlasně (tedy 39ti hlasy) schválili účetní závěrku. Největší položkou je vždy částka na platy učitelů. Díky grantům a příspěvkům školy nakonec nebyla vyčerpána celá částka, která byla uvedena v návrhu rozpočtu. Dále jsme schválili odpis nedobytných pohledávek

Read More

NEWSLETTER 17. 11. 2023

AK/ 17 listopadu, 2023/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, členové Montessori spolku,dne 8. 11. proběhla schůze delegátek, tedy vyšších třídních zástupkyň s výborem a vedením Montessori oddělení a tak bychom vás rádi seznámili s tématy, která jsme na setkání řešily. Monteklub:Jak klub probíhá v současné době? Dále jsme diskutovaly, jak často chodí dětí ven. Ve třetím trojročí je velká přestávka venku, v ostatních třídách záleží na konkrétní

Read More

NEWSLETTER 17. 9. 2023

AK/ 17 září, 2023/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče, členové a členky našeho rodičovského Montessori spolku,  Rádi bychom vás pozdravili na začátku školního roku a předali vám důležité informace, které byste určitě neměli přehlédnout.  Toto jsou za nás asi nejdůležitější informace, které se pojí se začátkem školního roku.   A teď už vám i vašim dětem držíme palce, ať novým školním rokem všichni proplujeme hladce bez velkých kotrmelců.

Read More

Zápis z valné hromady 15. 6. 2023

AK/ 22 června, 2023/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, členové Montessori spolku, ve čtvrtek 15. 6 2023 se konala valná hromada našeho spolku. Nejprve bychom chtěli poděkovat všem z vás, kteří se schůze zúčastnili. Pro fungování celého spolku i našeho Montessori oddělení je vaše přítomnost na schůzích opravdu velmi důležitá. Svými postřehy, názory i hlasy můžete mnohé ovlivnit, nasměrovat. Zároveň se tím otevírá komunikace mezi vámi, výborem i

Read More

Montessori kroužky 2023-24 (předběžná nabídka)

AK/ 21 června, 2023/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, rádi bychom vás seznámili s nabídkou kroužků, které aktuálně plánujeme na příští školní rok v rámci Montessori oddělení. Tímto bychom si také chtěli vyhradit právo na změny. Doufáme ale, že k nim nebude docházet, případně půjde jen o kosmetické úpravy. Jako např. pokud by se nenaplnil kurz francoužštiny pro začátečníky, čas kurzu pro pokročilé by se o hodinu

Read More

PŘIPOMÍNKA – VALNÁ HROMADA SE KONÁ UŽ TENTO ČTVRTEK 15. 6. 2023!

AK/ 12 června, 2023/ Aktuality & články/ 0 comments

Vážení rodiče, členové spolku, dovolte mi, abychom Vás za výbor spolku pozvali na valnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 15. 6. od 18.00 h v jídelně ZŠ Na Dlouhém lánu. Přístup do jídelny bude postranním vchodem do školky, nalevo od hlavního vchodu. Na programu valné hromady bude schválení rozpočtu na další školní rok 2023/2024.Dále nás Lenka Krummerová seznámí s novinkami Montessori oddělení: Lyfle, Monte klub

Read More

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 15. 6. 2023

AK/ 31 května, 2023/ Aktuality & články/ 0 comments

Vážení rodiče, členové spolku, dovolte mi, abychom Vás za výbor spolku pozvali na valnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 15. 6. od 18.00 h v jídelně ZŠ Na Dlouhém lánu. Přístup do jídelny bude postranním vchodem do školky, nalevo od hlavního vchodu. Na programu valné hromady bude schválení rozpočtu na další školní rok 2023/2024.Dále nás Lenka Krummerová seznámí s novinkami Montessori oddělení: Lyfle, Monte klub

Read More

NEWSLETTER 19. 5. 2023

AK/ 19 května, 2023/ Aktuality & články/ 0 comments

Dne 17. 5. proběhla schůzka delegátů Montessori tříd s výborem spolku a Lenkou Krummerovou. Webové stránky K 1. 9. by měly být spuštěny nové webové stránky školy. Lví podíl na tom má Lucie Pavlásková z našeho výboru – velké díky za to! Lyfle – komunikační platforma V současnosti jsme ve zkušební době této aplikace, která by měla být od září spuštěna pro celé Montessori

Read More

NEWSLETTER 21. 2. 2023

AK/ 21 února, 2023/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, ve čtvrtek jsme měli schůzi výboru za přítomnosti nové vedoucí Montessori oddělení Lenky Krummerové. Ta nám představila kroky, které od začátku školního roku v nové funkci podnikla a zároveň i ty, které Monte třídy v brzké budoucnosti čekají. Velkou radost máme ze vzniku Montessori poradenského pracoviště, jehož práce se stala nedílnou a nepostradatelnou součástí života našeho oddělení. Doposud monte větev

Read More