Newsletter 22. 6. 2024: zápis z VH a další novinky

AK/ 22 června, 2024/ Aktuality & články/ 0 comments

Termín: 13. 6. 2024 Účast výboru: Lenka Lovicarová, Linda Franclová a koordinátorka výboru Anna Kroupová Hosté: Lenka Krummerová, zástupkyně pro montessori větev a ředitelka škola Renata Riedlová Počet hlasů: 86, jsme usnášeníschopní 1. bod programu: Rozpočet pro rok 2024 / 2025 BYL SCHVÁLEN, roční příspěvek pro tento rok bude 17.500 Kč na dítě, zavádíme možnost měsíčních plateb. Pro: 82 hlasů,

Read More

Pozvánka na valnou hromadu a návrh rozpočtu pro školní rok 2024/25

AK/ 4 června, 2024/ Dokumenty spolku/ 0 comments

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU: https://montessoridlouhylan.cz/wp-content/uploads/2024/06/Pozvanka-na-valnou-hromadu-cerven_2024.pdf NÁVRH ROZPOČTU 2024/25: https://montessoridlouhylan.cz/wp-content/uploads/2024/06/Navrh-rozpoctu-24-25-pro-VH.pdf KOMENTÁŘ K ROZPOČTU: https://montessoridlouhylan.cz/wp-content/uploads/2024/06/Komentar-k-rozpoctu.pdf PŘEDPOKLÁDANÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2023/24: https://montessoridlouhylan.cz/wp-content/uploads/2024/06/Predpokladane-cerpani-rozpoctu-23-24.pdf PLNÁ MOC: https://montessoridlouhylan.cz/wp-content/uploads/2024/06/Plna_moc-vzor-2-1.docx

NEWSLETTER 24. 5. 2024 

AK/ 23 května, 2024/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, členové montessori spolku,  v úterý 21. 5. 2024 proběhla schůze delegátek vašich tříd se zástupkyněmi výboru montessori spolku a vedoucí montessori Lenkou Krummerovou.  Celé setkání se neslo v příjemném a inspirativním duchu, kdy jsme měly možnost probrat palčivá témata, která vám i nám leží na srdci.  Hned zkraje bychom vám chtěli poděkovat za ocenění, která se celé montessori

Read More

Newsletter Montessori spolku – březen 2024

AK/ 11 dubna, 2024/ Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče, členové Montessori spolku,ve středu 13. března proběhla pravidelná schůzka Montessori výboru a touto cestou Vás informujeme o probíraných tématech. Lenka Krummerová a Lenka Lovicarová v těchto dnech aktivně komunikují s rodiči, kteří z různých důvodů ve stanoveném termínu neuhradili příspěvky do Montessori spolku. Některým z nich jsme v návaznosti na to doporučili zažádat o příspěvek z našeho Fondu solidarity. Termín podání žádosti je do 31.března 2024! S ostatními se domlouváme na individuálním splátkovém kalendáři a věříme ve zdárné dorovnání

Read More

NEWSLETTER 6. 12. 2023

AK/ 6 prosince, 2023/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče, členové a členky Montessori spolku,  30. 11. 2023 proběhla valná hromada spolku, kde jsme probrali účetnictví za minulý školní rok a jednohlasně (tedy 39ti hlasy) schválili účetní závěrku. Největší položkou je vždy částka na platy učitelů. Díky grantům a příspěvkům školy nakonec nebyla vyčerpána celá částka, která byla uvedena v návrhu rozpočtu. Dále jsme schválili odpis nedobytných pohledávek

Read More

NEWSLETTER 17. 11. 2023

AK/ 17 listopadu, 2023/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, členové Montessori spolku,dne 8. 11. proběhla schůze delegátek, tedy vyšších třídních zástupkyň s výborem a vedením Montessori oddělení a tak bychom vás rádi seznámili s tématy, která jsme na setkání řešily. Monteklub:Jak klub probíhá v současné době? Dále jsme diskutovaly, jak často chodí dětí ven. Ve třetím trojročí je velká přestávka venku, v ostatních třídách záleží na konkrétní

Read More

NEWSLETTER 17. 9. 2023

AK/ 17 září, 2023/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče, členové a členky našeho rodičovského Montessori spolku,  Rádi bychom vás pozdravili na začátku školního roku a předali vám důležité informace, které byste určitě neměli přehlédnout.  Toto jsou za nás asi nejdůležitější informace, které se pojí se začátkem školního roku.   A teď už vám i vašim dětem držíme palce, ať novým školním rokem všichni proplujeme hladce bez velkých kotrmelců.

Read More

Zápis z valné hromady 15. 6. 2023

AK/ 22 června, 2023/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, členové Montessori spolku, ve čtvrtek 15. 6 2023 se konala valná hromada našeho spolku. Nejprve bychom chtěli poděkovat všem z vás, kteří se schůze zúčastnili. Pro fungování celého spolku i našeho Montessori oddělení je vaše přítomnost na schůzích opravdu velmi důležitá. Svými postřehy, názory i hlasy můžete mnohé ovlivnit, nasměrovat. Zároveň se tím otevírá komunikace mezi vámi, výborem i

Read More

Montessori kroužky 2023-24 (předběžná nabídka)

AK/ 21 června, 2023/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, rádi bychom vás seznámili s nabídkou kroužků, které aktuálně plánujeme na příští školní rok v rámci Montessori oddělení. Tímto bychom si také chtěli vyhradit právo na změny. Doufáme ale, že k nim nebude docházet, případně půjde jen o kosmetické úpravy. Jako např. pokud by se nenaplnil kurz francoužštiny pro začátečníky, čas kurzu pro pokročilé by se o hodinu

Read More

PŘIPOMÍNKA – VALNÁ HROMADA SE KONÁ UŽ TENTO ČTVRTEK 15. 6. 2023!

AK/ 12 června, 2023/ Aktuality & články/ 0 comments

Vážení rodiče, členové spolku, dovolte mi, abychom Vás za výbor spolku pozvali na valnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 15. 6. od 18.00 h v jídelně ZŠ Na Dlouhém lánu. Přístup do jídelny bude postranním vchodem do školky, nalevo od hlavního vchodu. Na programu valné hromady bude schválení rozpočtu na další školní rok 2023/2024.Dále nás Lenka Krummerová seznámí s novinkami Montessori oddělení: Lyfle, Monte klub

Read More