NEWSLETTER 19. 5. 2023

AK/ 19 května, 2023/ Aktuality & články/ 0 comments

Dne 17. 5. proběhla schůzka delegátů Montessori tříd s výborem spolku a Lenkou Krummerovou.

Webové stránky

K 1. 9. by měly být spuštěny nové webové stránky školy. Lví podíl na tom má Lucie Pavlásková z našeho výboru – velké díky za to!

Lyfle – komunikační platforma

V současnosti jsme ve zkušební době této aplikace, která by měla být od září spuštěna pro celé Montessori oddělení. Jaké má výhody? Výrazně zjednoduší komunikaci mezi školou a rodiči: omlouvání dětí, sdílení fotek, kalendář, možnost vyhlašovat ankety atp. Lyfle bude sloužit pro komunikaci rodičů se školou, Teamsy zůstávají pro komunikaci dětí se školou.

Monte klub

Od září bychom rádi spustili Monte klub a to pro 1. 3. třídu 3x týdně do 14h (v út čt). Děti by šly na oběd a pak by se jim věnovali třídní učitelé a asistenti. Poté by žáci přecházeli do družiny nebo na kroužky. Dle zájmu by se mohlo uvažovat o otevření klubu i pro čtvrťáky. Jaký je cíl Monte klubu? Děti mají různé pracovní tempo, v klubu by měly možnost se „rozprostřít v čase“ a v klidu se soustředit na své studijní potřeby. Obdobné kluby jsou ve většině Montessori škol nedílnou součástí výuky. Reagujeme tímto na velkou poptávku ze strany rodičů.

Angličtina v homogenních třídách

Na žádost rodičů z homogenních tříd byly děti 4. a 5. C cca od poloviny školního roku rozděleny na výuku angličtiny. Vyučující ze zdravotních důvodů ukončil bohužel spolupráci. Do konce školního roku se pojede v modelu, který byl až do první poloviny školního roku. Dělené hodiny angličtiny jsou v ostatních třídách placeny z peněz školy, homogenních třídách byl nový pedagog hrazen z peněz spolku.

Z vašich podnětů:

 • Školní jídelna – není v kompetenci výboru s tím cokoliv dělat. Prosíme, zkuste kontaktovat buď přímo vedoucí školní jídelny, nebo přes celoškolní Spolek rodičů.
 • Nabídka kroužků – zkusíme zpřehlednit a propojit se Spolkem rodičů. Zároveň bychom do konce školního roku přišli s nabídkou Montessori kroužků od 1. do 9. třídy. V současné době zjišťujeme zájem pedagogů a asistentů, jaké kroužky by oni chtěli dětem nabídnout.
 • Informace o složení pedagogického sboru – Lenka K. informuje, že v pedagogickém sboru došlo ke změnám a bylo třeba na to reagovat. Se změnami třídních učitelů byli seznámeni rodiče 2. a 3. trojročí, kterých se týká dělení dětí do tříd. Rodiče žáků prvního trojročí budou obesláni co nejdříve.
 • Propojování rodičů – seznamovací akce atp. – v některý třídách se aktivní rodiče přirozeně zapojují a uspořádávají pikniky, cyklojízdy, společné výlety. Je poptávka i ve třídách, kde se takto zatím neděje. Pokud máte tu potřebu, aktivizujte „spolurodiče“ vašich tříd. Výbor do života jednotlivých tříd zasahovat nebude a ani po učitelích to s ohledem na pracovní vytíženost nechceme žádat. Bude ideální, pokud iniciativa vzejde z  řad aktivních rodičů jednotlivých tříd. Třetí trojročí otevírá každý čtvrtek ráno před školou kavárnu, čehož mnoho rodičů využívá ke společnému popovídání. Ema Valeriánová předává informaci ze Montessori školy Na Beránku, kde rodiče organizují mnoho akcí, např.: zahradní slavnost, rodičovské večery, návštěvní dny, kroužky a příměstské tábory, projekty vaření a kavárny, brigády na farmě/školní zahradě, besedy na téma, jarmarky, sobotní tělocvičnu, besedy s absolventy, festival zdravé výživy. Pokud vám tedy něco v tomto směru v naší škole chybí, vezměte to do svých rukou. Rádi se s vámi sejdeme, nabídku probereme a podpoříme vás.
 • Zápisy z třídních schůzek – v některých třídách rodiče zápis z TS dostávají, v některých se nepřítomní rodiče informace ze schůzek nedozví. Oslovte své kmenové učitele a o zápisy je požádejte.
 • Dělení dětí do tříd – v současné době finalizujeme rozdělení dětí třetího trojročí (tříd 7.+ 8). Logistika byla velmi komplikovaná a ukázalo se, že je možno zohlednit pouze: 1. kamarád, 2. vyváženost tříd z hlediska poměru dětí jednotlivých ročníků, holek a kluků, 3. podpora dětí se speciálními potřebami. Bohužel další preference není možno plošně zohlednit, protože by se některé z výše jmenovaných kritérií, která jsou považována za klíčová, nemohla naplnit. Učitelé své děti velmi dobře znají a opravdu se snaží, aby se vytvořily vyvážené skupiny, kde bude dětem i pedagogům dobře. Rozdělení dětí do druhých trojročí by mělo být jasné do konce května (příští týden jedou některé třídy na ŠVP, takže se to dříve nestihne).
 • Zahrada – Zuzana Stejskalová věnovala mnoho času a energie, aby pro nás zajistila veškerou potřebnou dokumentaci kvůli stavebnímu povolení na oplocení „našeho“ pozemku. Bohužel z odboru Životního prostředí přišla zamítavá odpověď. Zároveň se podle dostupných informací objevil na tomto území nový záměr. Škola komunikuje se zástupci zřizovatele ohledně možných řešení této situace. Montessori tým cítí velkou frustraci ohledně ztráty vidiny, získat po třech letech snahy zamýšlený pozemek.

Další podněty, kterých jsme se ve společné debatě dotkli:

 • Družina je přeplněná, program – rádi bychom, aby děti dělaly něco prospěšného, trávili více času venku atp. – vyřešíme částečně monteklubem, LK předá podnět na školu.
 • Málo informací o angličtině, o tom, na jaké úrovni děti jsou atp. – požádejte své kmenové učitele, aby angličtináře pozvali na třídní schůzky.
 • Jak zajistit, aby ráno před školou nestála fronta aut – můžeme vyhlásit třeba Měsíc bez aut – v aktivitách, jako je třeba tato by nám mohla pomoci aplikace Lyfle, která nám velmi usnadní komunikaci s vámi.
 • Navštívila nás Soňa Velínská, která nám představila Feuersteinovu metodu a nabízí lekce na příští rok pro žáky 4.-6. tříd. Nejspíš je zahrneme do nabídky Monte kroužků.

Všem děkujeme za podněty, v budoucnu bychom si rádi vyslechli i nějaké pozitivní zpětné vazby na práci Montessori oddělení a výboru, co vás těší, co se daří, jak jsou vaše děti spokojené J. Tyto informace jsou pro nás velmi důležité, protože nás všechny motivují se podílet na rozvoji našeho Montessori oddělení.

Pokud byste měli ještě nějaké dotazy k proběhlé schůzce delegátů, obraťte se na své zástupce. Schůze se zúčastnili: Linda Kallistová (MTČ), Zuzana Stejskalová (7.M + výbor), Linda Franclová (MTO + výbor), Jana Melníková (4.C), Petra Berkovičová-Raušová (8.M), Lucie Roupcová (MTF), Monika Limberková (MTM), Alice Sedláčková (MTB a MTŽ), Lenka Lovicarová (MTZ + výbor), p. Repaský (výbor) za pedagogy: Ema Valeriánová, Irena Sisrová, Lenka Krummerová, Anna Kroupová (+ výbor).

A jinak 15. 6. v 18h se setkáme na valné hromadě spolku, kde se na vás budeme těšit!

Výbor Montessori spolku

Share this Post

Leave a Comment