Datum a čas konání: 2. 6. 2022 od 18.00 hodin (registrace členů od 17.45 hodin)

Místo konání: jídelna ZŠ a MŠ na Dlouhém lánu, Na dlouhém lánu 555/43, 160 00 Praha 6 (vstup přes školku, bočním vchodem nalevo od hlavního vchodu)

Body jednání:

 1. Schválení účetní závěrky 2020/21 (hlasování)
 2. Rozpočet pro školní rok 2022/2023 (hlasování)
 3. Volba nových členů výboru (hlasování)
 4. Platby za děti při dlouhodobém pobytu v zahraničí (hlasování)
 5. Diskuse s Hanou Paulovou, zástupkyní ředitele pro Montessori větev školy
 6. Shrnutí podnětů ze setkání delegátů tříd
 7. Sociální fond, zpráva o činnosti, podněty pro další fungování
 8. Jiné, diskuse, podněty členů spolku

Pokud se nemůžete valné hromady osobně zúčastnit, můžete prostřednictvím přiložené plné moci pověřit zastupováním libovolnou jinou osobu, i jiného člena spolku.

Podklady pro agendu:

Zápis z valné hromady spolku Montessori Dlouhý lán, z. s.

IČO: 266 31 270, se sídlem Na Dlouhém lánu 555/43, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsaného v rejstříku spolků pod spisovou značkou L 13795 vedenou u Městského soudu v Praze

Datum a čas konání: 2. 6. 2022 od 18.00 hodin
Místo konání: jídelna ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu, Na Dlouhém lánu 555/43, 160 00 Praha 6

Výbor spolku: Martin Honzík (předseda), Ilona Kopecká, Linda Franclová, Miroslav Repaský
Hosté: Hana Paulová

Počet přítomných členů 47

PROGRAM

 1. Schválení účetní závěrky 2020/21 (hlasování)
 2. Rozpočet pro školní rok 2022/2023 (hlasování
 3. Volba nových členů výboru (hlasování) 
 4. Platby za děti při dlouhodobém pobytu v zahraničí (hlasování) 
 5. Diskuse s Hanou Paulovou, zástupkyní ředitele pro Montessori větev 
 6. Sociální fond, zpráva o činnosti, podněty pro další fungování 
 7. Shrnutí podnětů ze setkání delegátů tříd 
 8. Jiné, podněty členů spolku

Hlasování o programu valné hromady:

Pro 47
Proti  0
Zdržel se 0
Program byl přijat.

1. Schválení účetní závěrky 2020/21

Závěrka byla schválena se ziskem 531.882 Kč.
Hlasování
Pro 47
Proti 0
Zdržel se 0
Návrh byl přijat.

2. Rozpočet pro školní rok 2022/2023

Potvrzen členský příspěvek 15.000/dítě, čerpání rezervy 850 tis, navýšení příspěvku na platy učitelů, dorovnání platů asistentů 3. trojročí, příspěvek na asistenty 1 a 2 trojročí, návrh na zvýšení projektového fondu na 1500 Kč/dítě. 

Martina Rybová – bude více fungovat i ve 3. trojročí

Vzdělání učitelů napříč všemi trojročími: nikdo nenastupuje na velký montessori kurz, prioritou vzdělání bude práce se třídou, sociálními kolektivy, kázeň ve třídě a nastavování bezpečného prostředí, skupinová dynamika

Zahrada 100 tis. – začne se budovat 

Diskuze – vysoká částka pro 3. trojročí. Bez finančńí podpory by 3 trojročí nemohlo fungovat správně podle montessori principů, ty jsme si jako spolek odhlasovali při zavádění 3. trojročí před 2 lety. 

Rozpočet:
Výdaje celkem: 4.461.720 Kč
Příjmy celkem: 3.615.000 Kč
Čerpání rezervy: 850.000 Kč

Hlasování
Pro 47
Proti 0
Zdržel se 0
Navrhovaný rozpočet byl přijat. 

3. Volba nových členů Výboru

Martin Honzík – předseda a Marie Čermáková – místopředsedkyně, končí ve funkcích i ve Výboru spolku, skončilo jim volební období. Proběhla volba dvou nových členů. Přihlásily se Lucie Pavlásková a Lenka Lovicarová.

Lucie Pavlásková
Hlasování
Pro 46
Proti 0
Zdržel se 1
Zvolena.

Lenka Lovicarová
Hlasování
Pro 46
Proti 0
Zdržel se 1
Zvolena.

4. Platby za děti při dlouhodobém pobytu v zahraničí

Dosavadní praxe byla, že děti, které odjely do zahraničí neplatily členský příspěvek.

Schůzí delegátů bylo doporučeno tuto praxi změnit, neboť dítě je při pobytu v zahraničí stále žákem školy a drží se mu ve škole místo. 

Valná hromada schválila, že pokud se dítěti, při odjezdu do zahraničí, bude držet v montessori třídě místo, bude za něj rodiči hrazen plný členský příspěvek pokrácený o částku projektového fondu. 

Na školní rok 2022/2023 je to tedy 15.000 – 1.500  k platbě 13.500 Kč. 

Hlasování
Pro 42
Proti 3
Zdržel se 2
Návrh byl přijat.

5. Diskuse s Hanou Paulovou, zástupkyní ředitele pro Montessori větev

Dotazy na úspěšnost žáků na střední školy – na víceletá gymnázia vysoká úspěšnost, na čtyřletá letos velký převis dětí, takže úspěch.

6. Sociální fond, zpráva o činnosti, podněty pro další fungování

V Sociálním fondu je 13.633 Kč. Dvěma rodinám v tíživé situaci byl schválen příspěvek ze Sociálního fondu. Návrh na zlepšení propagace sociálního fondu. Sociální fond bude mít stánek na zahradní slavnosti, kde bude možné přispět i malými částkami, případně přinést občerstvení k prodeji a výnos bude použit do Sociálního fondu.

7. Shrnutí podnětů ze setkání delegátů tříd

Především se opakuje požadavek na zlepšení webu školy, je tam malá informovanost o montessori větvi a web není příliš aktuální.

8. Jiné, podněty členů spolku

Neplatiči – snaha o snížení počtu neplatičů, urgence delegáty tříd, koordinátorkou i účetní.