Cíle a financování Fondu solidarity

Cílem Fondu solidarity je vyjádřit solidaritu s těmi rodiči, kteří se dostanou do tíživé životní situace, která jim krátkodobě znemožní platit členský poplatek, což by mělo vést k vyřazení jejich dětí z Montessori programu. Je tak určen pouze pro současné členy spolku. Za oprávněné jsou považovány sociální důvody jako ztráta zaměstnání, úmrtí v rodině, významné škody způsobené přírodními podmínkami nebo krádeží, dlouhodobá nemoc, úraz apod.

Fungování Fondu solidarity

Přijaté žádosti zpracovává Rada pro sociální fond. Následně vydává k žádostem stanoviska a doporučení pro Výbor Spolku. Ten tato doporučení projedná a schválí snížení nebo prominutí členského příspěvku.

Složení Rady pro Fond solidarity: 

  1. Mgr. Renata Riedlová – ředitelka ZŠ Na Dlouhém lánu 550, Praha 6
  2. Lada Austovázástupce z řad rodičů
  3. Mirka Schreiberová – zástupce z řad rodičů

Všechny osoby podílející se na projednávání žádostí a rozhodování o podpoře jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Příspěvek z fondu a žádost

Výše příspěvku, kterou může jednorázově Výbor spolku schválit, je 5.000 Kč na jednu žádost.

Žádost o příspěvek je nutné podat vždy na každé pololetí zvlášť. Pro první pololetí pak do 31. října a pro druhé pololetí do 30. března. Rozdělení příspěvku z fondu bude probíhat uznaným žadatelům podle aktuální částky ve Fondu solidarity.

Tiskopis žádosti je ke stažení zde, případně na vyžádání u Výboru. V něm je potřeba uvést důvody žádosti a ty pokud možno doložit, např. potvrzením o sociálních dávkách či jiným dokumentem jako např. potvrzení o pobírání sociálních dávek na děti, příspěvek na bydlení, evidence na úřadu práce a dokumenty podobného charakteru.

Potřebujete se poradit? Ozvěte se nám:
socialnifond@montessoridlouhylan.cz

Financování fondu

Zdroje Fondu solidarity jsou čerpány z dobrovolných příspěvků rodičů, členů Spolku, sponzorů a ostatní veřejnosti. Naopak, fond není a nebude financován z členských příspěvků, které jsou určeny pro podporu Montessori výuky a žáků na naší škole.

Příspěvky pro Fond solidarity je možné posílat buď přímo na účet Spolku č. 2300847050/2010 s poznámkou, že se jedná o příspěvek do Fondu solidarity nebo přes platební bránu Darujme.cz, kde je založená výzva. Nejjednodušší formou je navýšit svůj členský příspěvek s poznámkou, že částka nad členský příspěvek je určena pro financování Fondu solidarity.

Částku darovanou Spolku do Fondu solidarity lze odečíst ze základu daně jako dar dle zákona o dani z příjmu. Potvrzení zašleme na základě žádosti zaslané na email: vybor@montessoridlouhylan.cz.

Chcete nás podpořit?

 

Dokumenty Fond solidarity

Pro žadatele:
Žádost o podporu z Fondu solidarity (MS Word, PDF)

Pro přispěvatele:
Potvrzení o daru si vyžádejte na: vybor@montessoridlouhylan.cz.