NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY

MONTESSORI ODDĚLENÍ NASTUPUJE 19. 4. 2021

TÝKÁ SE ZATÍM POUZE 1. STUPNĚ A TO ROTAČNĚ, DRUHÝ STUPEŇ POKRAČUJE V DISTANČNÍ VÝUCE

  • Vstup do školy bude ráno pouze vchodem vedle školní jídelny a hřiště.
  • Rozpis vstupu do školy: 7:45 Mto, Mtm, Mtz, 8:15 Mtč, 2.C, 3.C, 8:45 Mtf, Mtž 4.C, 5.C
  • Rozpis stravování: 11:40 – 12:10 Mto, Mtm, Mtz, 12:10 – 12:40 Mtč, 2.C, 3.C, 12:40- 13:10  Mtf, Mtž, 4.C, 5.C, 13:30 – 14:20 výdej obědů pro žáky na distanční výuce a cizí strávníky, pouze výdejovým okýnkem

Vzhledem k tomu, že mají žáci možnost odběru obědů i při distanční výuce, jsou na obědy opět přihlášeni všichni. Pro odhlašování žáků z obědů platí stejná pravidla, odhlašovat můžete přes web strava.cz nebo telefonicky u paní hospodářky ŠJ tel. 235350879

  • Provoz školní družiny: ranní družina nebude, odpolední provoz bude do 16:30 v jednotlivých odděleních, školní družina bude zajištěna i pro žáky 4. ročníků.
  • Hygienická opatření: TESTOVÁNÍ bude probíhat v pondělí a čtvrtek ve třech stanech u školy, zde bude přítomen třídní učitel a pověřená osoba, žáci se budou testovat sami testy LEPU, prosíme rodiče žáků 1. a 2. ročníku o pomoc při testování.

http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

  • Žáci budou mít po celou dobu ve škole i školní družině chirurgickou rouškou. Výjimkou je konzumace svačiny, pití, oběd a pobyt žáků venku.
  • Žádáme rodiče, aby respektovali zákaz vstupu do budovy školy a školní družiny.
  • Nebude probíhat výuka HV a TV. Tělesná výchova může být nahrazena vycházkou a pobytem venku.
  • Odpolední aktivity (kroužky) nebudou. Bude probíhat pouze Workshop AJ pro skupiny žáků, kde se žáci nemíchají z jednotlivých tříd.
 
 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru