Datum a čas konání: 17. 6. 2021 od 17.30 hodin (registrace členů od 17.15 hodin)

Místo konání: jídelna ZŠ a MŠ na Dlouhém lánu, Na dlouhém lánu 555/43, 160 00 Praha 6 (vstup žákovským vchodem)

Body jednání:

 1. Schválení účetní závěrky 2019/20
 2. Rozpočet pro školní rok 2021/2022 (hlasování)
 3. Změna stanov (hlasování)
 4. Volba nových clenu výboru (hlasování)
 5. Jiné, diskuse, podněty členů spolku

Pokud se nemůžete valné hromady osobně zúčastnit, můžete prostřednictvím přiložené plné moci pověřit zastupováním libovolnou jinou osobu, i jiného člena spolku.

Podklady pro agendu:

Zápis z valné hromady

spolku Montessori Dlouhý lán, z. s., IČ: 266 31 270, se sídlem Na Dlouhém lánu 555/43, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsaného v rejstříku spolků pod spisovou značkou L 13795 vedenou u Městského soudu v Praze

Datum a čas konání: 17.6.2021 od 17:30 hodin (registrace členů od 17.00 hodin)

Místo konání: jídelna ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu, Na Dlouhém lánu 555/43, 160 00 Praha 6

Hosté:

Mgr. Renata Riedlová (ředitelka školy), Mgr. Veronika Šindelová (zástupkyně ředitelky), Mgr. et Mgr. Daniela Šejnohová (koordinátorka Montessori), Mgr. Lada Austová, Anna Kroupová (koordinátorka)

Výbor Spolku:

Martin Honzík (předseda), Mgr. Marie Čermáková (místopředsedkyně), Mgr. Lenka Krummerová, Ilona Kopecká, Ing. Irena Sisrová, Jana Melníková, Linda Franclová, Petra Syrová

Počet přítomných členů: (bude doplněno)

Počet hlasujících členů: (bude doplněno) + (bude doplněno) v zastoupení (plná moc)

PROGRAM:

 1. Schválení účetní závěrky 2019/20
 2. Rozpočet pro školní rok 2021/2022 (hlasování)
 3. Změna stanov (hlasování)
 4. Volba nových členů výboru (hlasování)
 5. Jiné, podněty členů spolku

Zahájení

 • Předseda Martin Honzík uvítal všechny přítomné, vysvětlil změnu na postu předsedy spolku.
 • Proběhla kontrola, zda mají všichni členové hlasovací lístky.
 • Byl představen program.

1. Schválení účetní závěrky 2019/20

– IK představila účetní závěrku

 • účetní rezerva půl milionu převedena do jmění – postupné umořování rezervy

Hlasování o schválení účetní závěrky 2019/20

PRO: 46 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Rozpočet pro školní rok 2021/2022

 • LK představila položky navrženého rozpočtu
 • DŠ vysvětlila původ Hudební výchovy jinak
 • dotaz na koordinátora z pléna – AK, LK a IK vysvětluje funkci koordinátora – spojení mezi školou, rodiči a výborem. Měl by být někdo ze školy, jinak to nefunguje. Webové stránky, revize a nákup pomůcek, projektový fond, noví učitelé
 • od září nový MTS koordinátor – Hana Paulová – od září 2021, 9 hodin pedagogické práce
 • neplatiči – dávají se jim projektové peníze?
 • neplatiči se řeší – hlavně prevence
 • přání obnovit předškolácké workshopy a kurzy pro rodiče
 • dotaz na platy učitelů – RR vysvětluje

Hlasování o rozpočtu pro školní rok 2021/2022

PRO: 61 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Změna stanov

 • prezentace změn – LA a MH
 • složení akční části spolku:
  • 5 členů výboru spolku
  • sbor delegátů z řad rodičů
  • revizor – volen na 2 roky
  • koordinátor MTS
 • odměňování členů výboru – je nutné, aby práce byla placena – odpuštěn jeden členský příspěvek
 • vypustit: členství ve spolku je dobrovolné

Hlasování o změně stanov

PRO: 63 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0

4. Volba nových členů výboru spolku

 • návrh na odměnu zpětně za práci členů výboru – na příští program schůze
 • z výboru odchází Lenka Krummerová, Irena Sisrová, Jana Melníková, Josef Malý, Pavlína Kupčíková
 • volba nových členů výboru
 • návrh č.1 – p. Repasky – světoběžník, zájem o vedení Monte klubu

Hlasování PRO: 63 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

 • návrh na místo revizora – p. Vacátko

Hlasování PRO: 63 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Jiné, dotazy a diskuze

 1. vzdělávání učitelů – postupné placení kurzů, také něco platí škola
 2. druhé trojročí – RR vysvětluje, proč nastává změna – je třeba zohlednit, že žáků je mnoho. Je třeba udělat simulaci, jak to bude vypadat v dalších letech. Je třeba zachovat heterogenitu trojročí a vyvážené ročníky.
 3. kurzy pro učitele znamenají 5 let úvazek
 4. sociální fond – přispět na účet spolku nebo na darujme.cz – může se odečíst z daní – přispělo se částkou 19 633 Kč, obdarováno – 11 000 Kč, poradní orgán pro rozdělování daru: p. ředitelka, Lada Austová – předsedkyně Klubu rodičů, Mirka Schreiberová