NEWSLETTER 17. 9. 2023

AK/ 17 září, 2023/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče, členové a členky našeho rodičovského Montessori spolku, 

Rádi bychom vás pozdravili na začátku školního roku a předali vám důležité informace, které byste určitě neměli přehlédnout. 

  • ŠKOLNÍ WEB – vkládají se poslední fotografie. Až finální podobu schválí paní ředitelka, web bude spuštěn. 
  • LYFLE – aplikace spušťěna, komunikace mezi školou a rodiči přechází na tuto formu. Omluvenky prosím zadávejte v této aplikaci, školní oznámení budou již také touto cestou. Je možné zde psát učitelům zprávy, sdílet v bezpečném prostoru fotografie, realizovat ankety apod.  
  • KiVa – škola vstoupila do finského projektu zaměřeného na vytváření zdravých vztahů ve škole a řešení případné šikany. Projekt má mimořádné výsledky nejen ve Finsku, kde byl realizován na většině základních škol, ale také v zahraničí. Stojí za ním vědecký tým Univerzity v Turku, který program neustále evaluuje a zdokonaluje. Děti se s programem setkávají od prvního dne formu aktivit a her, můžou být také osloveni KiVa týmem. V takovém případě jsou rodiče vždy informováni. 
  • Pokud by byl zájem o zaškolení jak s Lyfle, tak projektem KiVa, komunikujte své potřeby přes třídní delegáty a my s tím jako výbor zkusíme něco udělat. Připravit webinář atp. 
  • PŘÍSPĚVEK DO MONTESSORI SPOLKU – pro letošek platí stejná částka jako v minulém roce, tedy 15.000 Kč na jednoho žáka. I když preferujeme jednorázovou platbu, nebráníme se ani splátkami za pololetí nebo nastavení individuálního splátkového kalendáře (v tomto případě nás informujte na mailu vybor@zsdlouhylan.cz). Částku je třeba zaplatit do 10. 10., poté začneme nezaplacené příspěvky urgovat, což nám ale přidělává mnoho práce. Proto vás prosíme o včasné zaplacení!  
  • SOCIÁLNÍ FOND (FOND SOLIDARITY) – v případě, že jste se ocitli ve finanční tísni, lze zažádat o podporu. V prvním pololetí je termín podání žádosti do 31. 10. 2023 a ve druhém do 28. 2. 2024. Výši podpory jsme od letošního roku stanovili na maximální částku 5.000 Kč za pololetí, a to za předpokladu, že ve Fondu solidarity bude dostatek prostředků. V loňském školním roce jsme přijali 3 žádosti a dofinancovali příspěvky za rodiny v celkové výši 30.000 Kč. Pokud byste naopak chtěli Fond solidarity podpořit, jsme schopni vám vystavit darovací smlouvu. Za každý příspěvek budeme vděčni! Veškeré informace pro žadatele i dárce najdete zde: Sociální fond – Montessori Dlouhý Lán, z.s. (montessoridlouhylan.cz) 
  • MONTESSORI KROUŽKY – rádi bychom vám též připomněli možnost přihlásit vaše děti do Montessori kroužků, kde v některých zbývá pár posledních míst. U keramiky jsme zaznamenali enormní zájem, takže bohužel zde už nejsou kapacity. Stejně tak i výtvarná výchova pro 2. -5. ročník je naplněna. Naopak kroužek výtvarné výchovy pro 5.-9. třídu se otevírat nebude. Kroužek Recyklovyrábění rozšiřujeme i na žáky třetích tříd. Během týdne vám lektoři pošlou veškeré informace, kroužky pak začínají v prvním říjnovém týdnu, případně dle instrukcí vašeho lektora. Seznam a časy konání najdete zde: Platby-MTS-23_24.pdf (montessoridlouhylan.cz) přihlašovat se můžete na tomto odkazu: Kroužky šk.rok 23/24 (google.com). Také bychom vám rádi doporučili kurz pro rodiče, který vede pan učitel Jakub Hankiewicz. Úspěšně již proběhl v minulém školním roce a tak jsme se rozhodli ho zopakovat. Kurz komunikace je založen na poznatcích Transakční analýzy. 
  • Výbor schválil navýšení projektového příspěvku pro 5. C a to o 1.500 Kč na žáka, aby mohli dokončit dvouletý projekt Putování po krajích.  
  • Škola má na rodiče prosbu. Chybí nám stolní počítače (může být i notebook). Dále bychom velmi užili pracovní židle, 2 křesla a květiny. Pokud by někdo například likvidoval firmu, nebo obnovoval vybavení, budeme rádi za nabídku.  
  • Dále poptáváme pro hodiny výtvarné výchovy pod vedením Martiny Sumcové obličejové solárium, kuličkový lis Kulisek a šicí stroj. Pokud by tedy někdo měl a nevyužíval, rádi je adoptujeme. 

Toto jsou za nás asi nejdůležitější informace, které se pojí se začátkem školního roku.  

A teď už vám i vašim dětem držíme palce, ať novým školním rokem všichni proplujeme hladce bez velkých kotrmelců. Děkujeme, že se s námi podílíte na tvoření té nejlepší školy pro naše děti! 

S přáním pěkného dne 

Výbor Montessori spolku ZŠ Na Dlouhém lánu 

Share this Post

Leave a Comment