NEWSLETTER 17. 11. 2023

AK/ 17 listopadu, 2023/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, členové Montessori spolku,
dne 8. 11. proběhla schůze delegátek, tedy vyšších třídních zástupkyň s výborem a vedením Montessori oddělení a tak bychom vás rádi seznámili s tématy, která jsme na setkání řešily.

Monteklub:
Jak klub probíhá v současné době?

  • 1.-3. třída 3x týdně do 14h
  • 4. třída 1x týdně ve středu do 14h (v úterý a ve čtvrtek mají většinou výuku do 13:30)
    Důvodem zavedení klubových hodin je – nadstavba výuky, prezentace, čtenářské dílničky, to na co nebyl čas v normálním vyučování, děti si mohou dodělávat práce, které ve výuce nestihly atp.
    Ze zpětné vazby vyplývá, že pro některé děti může být delší den ve škole náročnější, nicméně většinou máme na Monteklub kladné ohlasy.
    Též vnímáme poptávku ze strany rodičů, kteří by rádi, aby dětem bylo umožněno se setkávat s Montessori pedagogikou i v odpoledních hodinách, které tráví ve škole-družině.

Dále jsme diskutovaly, jak často chodí dětí ven. Ve třetím trojročí je velká přestávka venku, v ostatních třídách záleží na konkrétní paní učitelce. Pokud tedy máte dojem, že děti chodí málo ven, napište podnět vaší kmenové paní učitelce a zkuste pořešit v rámci vaší třídy.

Na jaře by mělo dojít k vyhodnocení a naplánování příštího školního roku, Monteklub je letos v pilotní verzi a zatím probíhá pouze dva a půl měsíce, lze tedy stěží v tomto okamžiku dělat nějaké závěry.

Podpora nových pedagogů:
Každému novému pedagogovi je přidělen uvádějící učitel, má svého mentora a zkušení kolegové k němu chodí na náslechy, aby mu zajistili potřebnou podporu.

KIVA:
V rámci projektu proti šikaně proběhlo již 27 kiva rozhovorů. Podnět k takovému rozhovoru může přijít od dětí, od rodičů, od spolužáků i od učitelů.
Novám metodikem prevence a šéfem Kiva týmu je Jan Šimek, na kterého máme zatím velmi pozitivní ohlasy.

Přesun dětí z prvního do druhého trojročí:
Děti se budou dělit do nových kolektivů a tentokrát bude rozhodnutí čistě na učitelích, kteří děti a jejich fungování v daném kolektivu nejlépe znají a dokáží odhadnout, jaké vztahové vazby jsou pro dítě nejprospěšnější. Přihlížení k přáním dětí a rodičů se v loňském roce neosvědčilo.

Družina:
Řešili jsme s paní vedoucí vychovatelkou p. Rozkošovou konkrétní stížnosti na školní družinu a paní vychovatelka žádá rodiče, aby ji vždy co nejdříve informovali o vzniklých problémech, aby mohla situaci okamžitě řešit. Prosíme tedy, obracejte se se svými podněty přímo na vedení družiny.

Montekroužky:
V letošním roce probíhá většina kroužků v pondělí a v úterý.
VÝZVA PRO RODIČE: nechcete se ujmout nějakého kroužku i v jiných dnech? Pokud byste měli zájem, kontaktujte nás – např. je poptávka po programování.

Dále jsme si povídaly o:
AI programy pro školy – https://aidetem.cz/.
LYFLE funguje pro komunikaci škola – rodič – škola, komunikace mezi rodiči zůstává na jiných platformách, např. Whatsapp.

V současné době máme kapacitu přijmout děti do 7. ročníku a také je pár volných míst v prvním a druhém trojročí. V případě zájmu kontaktujte Lenku Krummerovou lkrummerova@zsdlouhylan.cz.

RÁDI BYCHOM VÁS TÉŽ POZVALI NA VALNOU HROMADU, KTERÁ SE USKUTEČNÍ 27. 11. V 18H VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ!
Představíme a budeme hlasovat o schválení účetní závěrky za minulý školní rok 2023/24.
Chystáme další program, o kterém vás ještě budeme informovat!

S přáním pěkného dne
Výbor Montessori spolku

Share this Post

Leave a Comment