Newsletter Montessori spolku – březen 2024

AK/ 11 dubna, 2024/ Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče, členové Montessori spolku,ve středu 13. března proběhla pravidelná schůzka Montessori výboru a touto cestou Vás informujeme o probíraných tématech. Lenka Krummerová a Lenka Lovicarová v těchto dnech aktivně komunikují s rodiči, kteří z různých důvodů ve stanoveném termínu neuhradili příspěvky do Montessori spolku. Některým z nich jsme v návaznosti na to doporučili zažádat o příspěvek z našeho Fondu solidarity. Termín podání žádosti je do 31.března 2024! S ostatními se domlouváme na individuálním splátkovém kalendáři a věříme ve zdárné dorovnání

Read More

NEWSLETTER 6. 12. 2023

AK/ 6 prosince, 2023/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče, členové a členky Montessori spolku,  30. 11. 2023 proběhla valná hromada spolku, kde jsme probrali účetnictví za minulý školní rok a jednohlasně (tedy 39ti hlasy) schválili účetní závěrku. Největší položkou je vždy částka na platy učitelů. Díky grantům a příspěvkům školy nakonec nebyla vyčerpána celá částka, která byla uvedena v návrhu rozpočtu. Dále jsme schválili odpis nedobytných pohledávek

Read More

NEWSLETTER 17. 9. 2023

AK/ 17 září, 2023/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče, členové a členky našeho rodičovského Montessori spolku,  Rádi bychom vás pozdravili na začátku školního roku a předali vám důležité informace, které byste určitě neměli přehlédnout.  Toto jsou za nás asi nejdůležitější informace, které se pojí se začátkem školního roku.   A teď už vám i vašim dětem držíme palce, ať novým školním rokem všichni proplujeme hladce bez velkých kotrmelců.

Read More

NEWSLETTER 21. 12. 2021

AK/ 21 prosince, 2021/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče, chtěla bych vám za celý kolektiv učitelů popřát krásné a klidné vánoční svátky a poděkovat za spolupráci v této nelehké covidové době. V posledních měsících se některé třídy dostávaly do karantény a přinášelo to složité plánování výuky pro nás učitele i pro vás rodiče. Prezenční výuka se kombinovala s online, ale naštěstí jsme po většinu času mohli být spolu ve škole.

Read More

Newsletter: MEZINÁRODNÍ DEN BEZ AUT 22. 9. 2021

AK/ 17 září, 2021/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

I naše škola se zapojuje do aktivit na podporu zdravého a ekologického způsobu chození do školy! Co se bude dít? Podpořte své děti v chození pěšky, v jízdě na kole či koloběžce a to zvláště v tento den (ale i kdykoliv jindy)! Pokud je ale z různých důvodů musíte do školy vozit autem, zaparkujte dále od samotné školy, ať se ulice v její těsné blízkosti

Read More

HLAVNÍ PILÍŘE MONTESSORI KONCEPCE

AK/ 5 března, 2021/ Nezařazené/ 0 comments

věková smíšenost ve třídách samostatnost a odpovědnost schopnost komunikovat chut spolupracovat všímavost k okolnímu světu spolupráce školy s rodinou odvaha překonávat výzvy důvěra v sebe a ostatní sebehodnocení umění přijímat a dávat zpětnou vazbu učení se souvislostem učení se pro života a ze života (zdroj Montessori program ZŠ Na Beránku)

I. TROJROČÍ

AK/ 5 března, 2021/ Nezařazené/ 0 comments

V každé třídě je vždy jeden pedagog a asistent. HLAVNÍ PILÍŘE VÝUKY PRVNÍCH AŽ TŘETÍCH TŘÍD radost z poznávání učení se všemi smysly objevování prostřednictvím „hry“ navázání spolupráce s rodinou partnerství dítě – rodič – učitel přirozené přijímání odlišností specifické potřeby dětí umění přijímat a dávat zpětnou vazbu pohyb a častý pobyt venku (zdroj Montessori program ZŠ Na Beránku)

Beseda s rodiči

Matěj Švrček/ 25 dubna, 2020/ Nezařazené/ 0 comments

Pro plánovanou besedu v pondělí 27.4.2020 od 16:00 jsme pro vás připravili stručnou prezentaci, která shrnuje hlavní body námi připravených změn v organizaci a vedení výuky na naší škole. Věříme, že i v případě, že s navrženými změnami budete jako rodiče souhlasit, si najdete čas, abyste se besedy on-line zúčastnili. Chtěli bychom, aby to byl nový začátek otevřené komunikace a

Read More