NEWSLETTER 17. 9. 2023

AK/ 17 září, 2023/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče, členové a členky našeho rodičovského Montessori spolku,  Rádi bychom vás pozdravili na začátku školního roku a předali vám důležité informace, které byste určitě neměli přehlédnout.  Toto jsou za nás asi nejdůležitější informace, které se pojí se začátkem školního roku.   A teď už vám i vašim dětem držíme palce, ať novým školním rokem všichni proplujeme hladce bez velkých kotrmelců.

Read More

NEWSLETTER 21. 12. 2021

AK/ 21 prosince, 2021/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče, chtěla bych vám za celý kolektiv učitelů popřát krásné a klidné vánoční svátky a poděkovat za spolupráci v této nelehké covidové době. V posledních měsících se některé třídy dostávaly do karantény a přinášelo to složité plánování výuky pro nás učitele i pro vás rodiče. Prezenční výuka se kombinovala s online, ale naštěstí jsme po většinu času mohli být spolu ve škole.

Read More

Newsletter: MEZINÁRODNÍ DEN BEZ AUT 22. 9. 2021

AK/ 17 září, 2021/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

I naše škola se zapojuje do aktivit na podporu zdravého a ekologického způsobu chození do školy! Co se bude dít? Podpořte své děti v chození pěšky, v jízdě na kole či koloběžce a to zvláště v tento den (ale i kdykoliv jindy)! Pokud je ale z různých důvodů musíte do školy vozit autem, zaparkujte dále od samotné školy, ať se ulice v její těsné blízkosti

Read More

HLAVNÍ PILÍŘE MONTESSORI KONCEPCE

AK/ 5 března, 2021/ Nezařazené/ 0 comments

věková smíšenost ve třídách samostatnost a odpovědnost schopnost komunikovat chut spolupracovat všímavost k okolnímu světu spolupráce školy s rodinou odvaha překonávat výzvy důvěra v sebe a ostatní sebehodnocení umění přijímat a dávat zpětnou vazbu učení se souvislostem učení se pro života a ze života (zdroj Montessori program ZŠ Na Beránku)

I. TROJROČÍ

AK/ 5 března, 2021/ Nezařazené/ 0 comments

V každé třídě je vždy jeden pedagog a asistent. HLAVNÍ PILÍŘE VÝUKY PRVNÍCH AŽ TŘETÍCH TŘÍD radost z poznávání učení se všemi smysly objevování prostřednictvím „hry“ navázání spolupráce s rodinou partnerství dítě – rodič – učitel přirozené přijímání odlišností specifické potřeby dětí umění přijímat a dávat zpětnou vazbu pohyb a častý pobyt venku (zdroj Montessori program ZŠ Na Beránku)

Beseda s rodiči

Matěj Švrček/ 25 dubna, 2020/ Nezařazené/ 0 comments

Pro plánovanou besedu v pondělí 27.4.2020 od 16:00 jsme pro vás připravili stručnou prezentaci, která shrnuje hlavní body námi připravených změn v organizaci a vedení výuky na naší škole. Věříme, že i v případě, že s navrženými změnami budete jako rodiče souhlasit, si najdete čas, abyste se besedy on-line zúčastnili. Chtěli bychom, aby to byl nový začátek otevřené komunikace a

Read More

Je „montessori“ dobré pro život a jaký je pak přechod na střední školu? Zkušenost samotných žáků

Martin Honzik/ 27 února, 2020/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

Je alternativní škola dobrá pro další studium a pro život, nebo ne? Zeptali jsme se několika studentů středních škol, kteří vychodili Montessori sekci ZŠ Na Beránku v Praze a ve své škole pořádají besedy o tom, jak se připravovali na přijímací zkoušky, jakou školu si vybrali a jak se jim tam daří. Nás to taky zajímalo.

Zápis z besedy o II. stupni Montessori z 2.12.2019

Martin Honzik/ 4 prosince, 2019/ Nezařazené/ 0 comments

Datum: 2.12.2019 Přítomní: Renata Riedlová, Veronika Šindelová, Daniela Šejnohová, Hana Paulová, paní Kellovská, paní radní Kubíková, zástupci výboru Spolku Lenka Krummerová, Marie Čermáková, Matěj Švrček, Ilona Kadlecová, Lucie Fialová, a další rodiče Zápis Paní ředitelka Uvítání paní ředitelkou paní Kellovské ze ZŠ na Beránku Paní radní by měla také dorazit, uvidíme, jak to stihne Paní Paulová představena, od ledna začne

Read More