NEWSLETTER 6. 12. 2023

AK/ 6 prosince, 2023/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče, členové a členky Montessori spolku, 

30. 11. 2023 proběhla valná hromada spolku, kde jsme probrali účetnictví za minulý školní rok a jednohlasně (tedy 39ti hlasy) schválili účetní závěrku. Největší položkou je vždy částka na platy učitelů. Díky grantům a příspěvkům školy nakonec nebyla vyčerpána celá částka, která byla uvedena v návrhu rozpočtu. Dále jsme schválili odpis nedobytných pohledávek neplatičů z minulých let, jejichž děti už do naší školy nedocházejí. Tímto bychom chtěli poděkovat naší účetní Iloně Kopecké, za vedení našeho účetnictví a připravení všech podkladů k uzávěrce 🌺. 

Dále jsme opětovně zvolili p. Vacátka do funkce revizora, čímž bychom mu též chtěli poděkovat za ochotu se zapojit! 

Ve druhé části večera jsme měli možnost se zástupkyní pro Montessori oddělení Lenkou Krummerovou probrat tato témata: 

  • Vnímáme, že situace ve škole se za posledních 5 let výrazně zlepšila, hlavně komunikace s rodiči. Rádi bychom vás tedy vyzvali, abyste se zapojili do hodnocení školy např. na google maps. Vedení se snaží zlepšit veřejný obraz školy, otevřít se více nejen rodičům, ale i odborné veřejnosti. V listopadu jsme ve škole měli na exkurzi studenty z Vyšší odborné školy na Evropské a takto oni vidí naše Montessori oddělení: respektující komunikace, přenášení zodpovědnosti na děti, speciální systém hodnocení, začlenění dětí se speciálními potřebami tak, že je studenti nebyli schopni identifikovat. Vnímáme i poptávku z jiných škol po našem know-how, které bychom rádi zdarma nabídli široké veřejnosti. 
  • Robotické stavebnice – Montessori oddělení spolupracuje s Institutem informatiky a robotiky na projektu Robotika do vzdělávání. Díky tomu pak získalo grant na robotické stavebnice za 100.000 Kč. Tým učitelů, který realizoval vypracování metodik na práci se stavebnicemi byl též za svoji práci finančně odměněn. Díky tomuto projektu tedy máme know-how, jak s robotickými stavebnicemi pracovat a zapojovat je do výuky. Vlastníme tyto stavebnice: 1. trojročí – Bluebot, 2. trojročí – Lego stavebnice, 3. trojročí – Mikrobiti, Lego mindstorm, robotická auta, vědecké boxy, Robopsa. Byla vznesena poptávka po workshopu práce s robotickými stavebnicemi pro rodiče. 
  • Škola má od minulého školního roku dostatek tabletů, nicméně jejich používání trochu vázne na školní wifi. Paní ředitelka to ví a v současné době šetří peníze, aby se wifi mohla posílit. Zároveň jsme zažádali o repasované počítače a měly by přijít v průběhu ledna, 30 ks.
  • Dále jsme řešili i situaci ve školství – Škola hledala kompromis, jak se zúčastnit stávky učitelů, ale přitom nezatížit rodiče. Myslela, si že ve stávce je, ale až když p. místostarostka zveřejnila na FB seznam zúčastněných škol, bylo zřejmé, že došlo k nepochopení. Nicméně Montessori oddělení by škrtání prostředků na asistenty pedagoga velmi zasáhlo, protože na spolupráci učitele a asistenta je naše výuka postavena. Podle nových směrnic by nám z 20ti asistentů zbyli pouze 2, protože by již neměl být asistent na žáka s potřebami, ale na počet dětí ve škole. Změny by měly začít platit 1. 1. 2025 – prosíme, připojte se na sociálních sítích k #neberme školám asistenty. Snížení PH max se školy netýká. Jazyky jsou dotovány Prahou 6. Méně dětí ve třídách je dotováno z Montessori spolku. Zvyšování platů učitelů se rozpustí v platech ostatních pracovníků.  
  • Fond solidarity – v letošním školním roce přišlo do fondu od dvou rodičů 5.300 Kč, žáci pak vydělali v kavárně 3.221 Kč, za což jim velmi děkujeme! Pokud byste chtěli přispět, zde je odkaz: https://www.darujme.cz/projekt/1204114#informace, případně můžete posílat peníze přímo na účet Spolku 2300847050/2010. 
  • Školní zahrada – pozemek u hřiště směrem k hale Hvězda byl radnicí přislíben škole. Začalo se ale mluvit o tom, že by zde měla být postavena badmintonová hala. Nicméně její stavba nebyla ještě schválena, takže je toto téma stále otevřené. Škola předložila jako protinávrh multifunkční stavbu pro potřeby školy ve stylu organické architektury (učebny, kuchyňka, dílny, odborné učebny atp. – uvolnil by se tím prostor v budově školy), kde by se daly organizovat i akce pro veřejnost nebo s místní komunitou. POKUD BYSTE SE CHĚLI ZAPOJIT DO LOBOVÁNÍ ZA TUTO STAVBU, KONTAKTUJTE Výbor spolku Montessori.  
  • Podařilo se zprovoznit nový školní web. Děkujeme Lucii Pavláskové za organizaci! 
  • NA KVĚTNOVÉ VALNÉ HROMADĚ BUDEME VOLIT NOVÉ ČLENY SPOLKU. POKUD BYSTE MĚLI ZÁJEM SE PODÍLET NA FUNGOVÁNÍ NAŠEHO MONTESSORI ODDĚLENÍ, BUDEME RÁDI, KDYŽ NÁS KONTAKTUJETE NA vybor@montessoridlouhylan.cz

Děkujeme za pozornost a přejeme krásný advent 🌲 

Výbor Montessori spolku 

Share this Post

Leave a Comment