Newsletter Montessori spolku – březen 2024

AK/ 11 dubna, 2024/ Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče, členové Montessori spolku,
ve středu 13. března proběhla pravidelná schůzka Montessori výboru a touto cestou Vás informujeme o probíraných tématech.

Lenka Krummerová a Lenka Lovicarová v těchto dnech aktivně komunikují s rodiči, kteří z různých důvodů ve stanoveném termínu neuhradili příspěvky do Montessori spolku. Některým z nich jsme v návaznosti na to doporučili zažádat o příspěvek z našeho Fondu solidarity. Termín podání žádosti je do 31.března 2024! S ostatními se domlouváme na individuálním splátkovém kalendáři a věříme ve zdárné dorovnání neuhrazených částek. Tímto bychom též chtěli připomenout, že platba na druhé pololetí měla být uhrazena do konce února. Pokud jste tak ještě neučinili, prosím, doplaťte dlužnou částku co nejdříve.

Po úpravě webových stránek školy se začínáme více věnovat webu Montessori spolku, který budeme průběžně aktualizovat a doplňovat chybějící informace a dokumenty. Jsme si vědomy toho, že jich pár je, a pracujeme na nápravě!
Mnozí jste asi už zaregistrovali spuštění Fb profilu školy, na který budou pravidelně přibývat aktuální informace a reportáže z proběhlých akcí. Nezapomeňte ho sledovat! Aktualizací profilu byli pověřeni zástupci pedagogického sboru z klasické i montessori větve.

Brzy Vás budeme informovat o datu valné hromady, jejiž součásti bude i volba nového zástupce do Montessori výboru. Nahradí pana Repasky, kterému končí mandát.

V souvislosti s tím se na Vás obracíme s dotazem a prosbou, zda je mezi Vámi zdatný grafik, který by měl zájem vytvořit pro Montessori spolek reprezentativní výroční zprávu. Věříme, že by taková hezká prezentace pomohla při jednáních o podpoře spolku u třetích stran.

Děkujeme předem za Vaši zpětnou vazbu a případné podněty a přejeme pěkné prožití Velikonoc.
Za Montessori spolek
Lucie Pavlásková

Share this Post

Leave a Comment