HUDEBNÍ VÝCHOVA JINAK – jak jinak?

bendova.s@email.cz/ 31 srpna, 2017/ Články/ 0 comments

Specifikum výuky v našich Montessori třídách? Přece hudební výchova! Od září 2010 je do výuky Montessori tříd prvního stupně ZŠ Na Dlouhém lánu zařazen vyučovací předmět „Hudební výchova JINAK“. Jde o unikátní projekt výuky HV, samostatného povinného předmětu, kterému je v rozvrhu věnována 1 vyučovací hodina týdně. Oproti „klasické“ hudební výchově HV JINAK propojuje hudební a hlasovou výchovu s osobnostně sociální výchovou, aktivitami

Read More