NEWSLETTER 26. 1. 2023

AK/ 26 ledna, 2023/ Aktuality & články/ 0 comments

Dobrý den, milí rodiče, obracím se na vás s nabídkou Monteklubu na druhé pololetí. Nabídka na druhé pololetí: Pokračování kurzu francouzštiny již běží, aby děti neztratily návaznost. Bude to opět 11 setkání v úterý od 15:30, cena je 690 Kč. Skupinové doučování AJ pro 3. trojročí Montessori (Debora) – čtvrtek 15:30 – 16:30 (7- 10 dětí) (690Kč, 11 setkání). Jak komunikovat s dětmi (pro

Read More

NEWSLETTER 5. 1. 2023

AK/ 5 ledna, 2023/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, s novým rokem pro vás máme pár nových zpráv. Na pozici zástupkyně ředitele pro Montessori oddělení vystřídala Hanku Paulovou Lenka Krummerová, která do konce roku 2022 zastávala pozici vedoucí třetího trojročí, jehož vedení od 1. 1. 2023 předala Irene Sisrové a Jakubovi Hankiewiczovi. Hana Paulová ve škole zůstává jako učitelka a zároveň má na starosti Montessori metodiku a

Read More

NEWSLETTER 21. 12. 2022

AK/ 21 prosince, 2022/ Aktuality & články/ 0 comments

Vážení rodiče/členové a členky spolku,  zdravíme Vás v předvánočním čase a věříme, že si ho užíváte pokud možno v klidu a ve zdraví! Omlouváme se zároveň za časovou prodlevu, se kterou Vám posíláme tento zápis z valné hromady konané 22. listopadu 2022, které se zúčastnilo 61 jejích členů. V mezičase jsme nelenili, ale na schůzce členů Montessori výboru řešili aktuální záležitosti týkající se především aktualizace webových stránek

Read More

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VALNÁ HROMADA

AK/ 15 listopadu, 2022/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, členové montessori spolku, posíláme slibovanou účetní závěrku za rok 2021/22 k prostudování: Výkaz zisků a ztrát Rozvaha Příloha účetní závěrky Závěrku budeme schvalovat 22. 11. od 18h na valné hromadě ve školní jídelně. Podrobnosti o programu a plnou moc k zastupování při hlasování valné hromady najdete ZDE. Rádi bychom též požádali ty, kteří stále ještě nezaplatili příspěvek do

Read More

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 22. 11. 2022

AK/ 8 listopadu, 2022/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, členové a členky spolku, dovolte nám, abychom Vás za výbor spolku pozvali na valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 22. 11. od 18.00 h v jídelně ZŠ Na Dlouhém lánu. Přístup do jídelny bude postranním vchodem do školky, nalevo od hlavního vchodu. Co nás čeká? schválení účetní závěrky za školní rok 2021/2022 jedna z členek výboru letos odstupuje ze své funkce,

Read More

NEWSLETTER 25. 10. 2022

AK/ 25 října, 2022/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, jak už nejspíš víte od svých delegátů, v pondělí 17. 10. jsme měli společnou schůzku, které se zúčastnili členové výboru, delegátky z řad rodičů i učitelů a Hana Paulová. A protože vám delegátky měly po této schůzce zprostředkovat veškeré informace, doufáme, že většina věcí, které jsme probírali, je vám už známá. Nicméně bychom rádi připomněli nejdůležitější body, které na poradě

Read More

NEWSLETTER 12. 9. 2022

AK/ 12 září, 2022/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče/členové spolku,věříme, že jste si užili klidné a příjemné léto a že vaše děti vstoupily do nového školního roku pravou nohou, s radostí a natěšeny.   Hned 6. září po rodičovských schůzkách se sešel výbor Montessori spolku v novém složení a začal plánovat svou práci na školní rok 2022/2023. S konkrétním plánem a harmonogramem aktivit vás seznámíme v příštím newsletteru. Už teď můžeme

Read More

NEWSLETTER 26. 6. 2022 

AK/ 26 června, 2022/ Aktuality & články/ 0 comments

Vážení rodiče/členové spolku,  ve čtvrtek 2. 6. proběhla v prostorách školní jídelny valná hromada, kde byla schválena účetní závěrka za rok 2020/21 a dále pak rozpočet na příští školní rok 2022/23. Současnému předsedovi monte spolku Martinu Honzíkovi a jeho místopředsedkyni Marii Čermákové letos skončilo tříleté volební období, a proto byly přítomnými členy zvoleny dvě nové členky výboru (Lenka Lovicarová a

Read More

NEWSLETTER 2. 5. 2022

AK/ 2 května, 2022/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, dne 5. 5. v 17:30 se ve školní knihovně bude konat schůze delegátů montessori spolku. Tedy vašich třídních zástupců a zástupců monte pedagogického sboru. Pokud máte na srdci nějaké palčivé téma, buď ho můžete delegovat přes vašeho zástupce anebo se též schůze zúčastnit. 2. 6. (čas ještě upřesníme) by pak měla proběhnout valná hromada montessori spolku, kde bychom schválili

Read More