Zápis z besedy o II. stupni Montessori z 2.12.2019

Martin Honzik/ 4 prosince, 2019/ Nezařazené/ 0 comments

Datum: 2.12.2019

Přítomní: Renata Riedlová, Veronika Šindelová, Daniela Šejnohová, Hana Paulová, paní Kellovská, paní radní Kubíková, zástupci výboru Spolku Lenka Krummerová, Marie Čermáková, Matěj Švrček, Ilona Kadlecová, Lucie Fialová, a další rodiče

Zápis

 • Paní ředitelka
  • Uvítání paní ředitelkou paní Kellovské ze ZŠ na Beránku
  • Paní radní by měla také dorazit, uvidíme, jak to stihne
  • Paní Paulová představena, od ledna začne pracovat s týmem na koncepci 2. stupně
 • Paní Kellovská
 • Poděkování za pozvání
 • Montessori Na Beránku už funguje dlouho, již mají absolventy maturanty
 • Důraz na paní zástupkyni, protože MTS musí mít nadšeného člověka, který to táhne – u nás pí Paulová
 • Zástupce ředitele pro MTS program na ZŠ nB, od 2003
 • Od roku 2012 (circa) II. stupeň
 • První maturanti pro žáky celých 9 tříd
 • Asi 280 dětí v 9 ročnících, 10 tříd, první trojročí v 4 skupinách
 • II. trojročí ve 3. Skupinách, zhruba po 25-28 dětech
 • Druhé trojročí spojené také (4.,5., 6. třída), formálně rozděleny – dle zákona musí být 6. třída samostatně
 • Druhé trojročí pomáhá dětem v odložení puberty, rádi se učí, dobré spojení s 4. a 5. třídou
 • Závěrečná práce v 6. ročníku na vybrané téma (pomůcka + prezentace pomůcky)
  • V sedmé třídě se začnou “ofrňovat” na MTS a ošklíbat se nad pomůckami, proto to pomůže se seznámit s tím, co to dá práci něco takové připravit
  • Práci vede paní Kellovská
 • Žáci 7. a 8. ročníku spojeni, málo jde vidět, že by se něco konkrétního učili, ale mají dostatek projektů, kterých se zúčastní
  • Např. velká zahrada, jak finanční, tak polytechnická příprava, slaměná učebna, kompostovací záchod, projekt zelená střecha – děti staví samostatně s pedagogy
  • Velký projekt Vaření: vaření obědů pro 60-70 lidí, každý týden 10 dětí (celý týden) 5 vaří, 5 support
  • Ve třetím trojročí se každý den střídají  kolegové specialisté a přináší tam vzdělávací okruhy svých oborů – chemie, čeština atd.
  • Dostávají i nabídku učiva ze všech ostatních oblastí – celý vzdělávací obsah, děti absolvují prezentace, následují výstupy, které musí odevzdat a ty jsou podklady pro formativní hodnocení
 • Žáci 9. ročník 
  • Ranní kavárna: hlavní záměr finanční gramotnost
  • Cíl proč vydělávat, jak peníze vybírat, po vyučování pečou nějaký zákusek
  • Chodí tam hlavně rodiče 1. trojročí 
  • Fungují trochu samostatně
  • Samostatně se připravují na střední školy, je to na nich, jak se kdo připraví, ale jsou velmi zodpovědní, panuje velmi studijní atmosféra – jsou již z montessori zvyklí nést za své vzdělání odpovědnost
 • Tým pedagogů a učitelů specialistů pro 280 lidí
  • 39, z toho 5 vychovatelů v Monteklubu, zbytek je k dispozici dětem od 1. do 9. Ročníku
  • V každém ročníku cca 3-4 děti, kteří jsou inkludovaní, čerpají prostředky, ale v každé třídě cca 5 dětí s poruchami (porucha autistického spektra, ještě individuálnější přístup)
  • Vstup radní
   • Není možné kombinovat učitele standardního a montessori, protože se nedá kombinovat jejich rozvrh a způsob práce je příliš rozdílný. 
  • Montessori není moc rozvrhové, spíše projektové, ale některé předměty jsou rozvrhově, např. fyzika, tělocvik, z části jazyky (snaha o celý den anglicky)
  • Plán je připraven na celý týden, a ten se nabízí dětem, aby si z něj vybrali, ale bere se v potaz, že některé potřebují více vést než jiné, ale pracují na základě motivace 
 • Velmi významná pomoc od Spolku rodičů – forma zapsaný spolek (jako u nás)
  • Všichni rodiče jsou členy pro co nejširší členskou základnu
  • Platí se příspěvek 1650 Kč/měsíc/dítě
  • Začínalo se na 400 Kč, ale postupně se to zvyšovalo
  • Ze začátku hodně peněz do pomůcek, nyní jde téměř vše do doplacení hodin učitelům – pouze cca 60 tis měsíčně na výjezdy/pomůcky, zbytek do platu učitelů
  • Výše platů jsou srovnatelné s nemonte učiteli
  • Platy jsou ale dorovnávané na počty hodin (hodinové dotace), protože už nejsou úvazkové hodiny, které by šlo hradit z rozpočtu školy –  všichni jsou zaměstnanci školy a ředitel žádá o profakturování spolek
 • Dotaz: Učí jen montessori učitelé, nebo i standardní?
  • Vůbec ne, jen jedna učitelka v rámci studia programu Učitel naživo, i vychovatelé v družině jsou součástí MTS týmu
 • Dotaz: Jste s klasickou větví v jedné budově?
  • Jsme v jednom křídle a snažíme se být v jednom prostoru, otevřeně, aby se děti mohly propojovat. Ale není to tak, že se tam bez smyslu míhají, mají své kmenové třídy a učitele a asistenta a od těch vychází na různé aktivity. Kmenoví učitelé pokračují až do 9. ročníku
  • Kmenoví učitelé sami vyčerpají celý úvazkový fond a pak už není co nabídnout specialistům od státu, takže ti mohou čerpat buď asistentské hodiny, které mají na inkludované děti, nebo peníze proplacené ze Spolku
  • Aprobace jsou různé, ale kmenový učitel je schopen zvládnout všechno – když ne, tak si jde tu přednášku taky poslechnout a děti pak provází
  • Velký podíl tandemové výuky, což je nad rámec financování školství
 • Dotaz: Co když se žák nechce učit nějaký předmět vůbec?
  • Existují povinná obsahová minima v souladu s platným rámcovým školním plánem – prezentace jsou povinné a mají povinné výstupy, následuje formativní hodnocení
  • Připravené prostředí – v třetím trojročí už mají žáci přesně představu, co je obsahem předmětových skupin a vědí také, čeho se musí zúčastnit, znají povinné prezentace a povinné výstupy
  • Povinné výstupy jsou předepsané na nástěnce, každá prezentace je nabízena 3x
  • U sedmáků se to tak úplně neděje, ale u deváťáků si často děti berou věci navíc, např. chodí k sedmákům a dostudovávají si jejich témata. To se ale nestane hned, ale to je vývoj.
 • Dotaz: Jsou všichni žáci spádoví pod Prahu 12?
  • Spádovost je daná zákonem, rodiče to řeší zápisovou turistikou
  • Už třetí rok je převis zájmu, z 50 dětí přijímají 28, ale ve finále přijmou tak 38 dětí, domluví se v srpnu
  • Radní
   • Není to dotaz na městskou část, ale na ministerstvo – nějaký systém je nutný
 • Dotaz: Spolupracujete se školkou?
  • Beránek má vlastní Monte školku, ale ta má jinou spádovost (nejen spádové ulice, ale celá Pha 12), problém to je – rodiče volí zápisovou turistiku, aby se děti ze školky do školy dostaly
 • Dotaz: Jak řešíte odliv žáků na víceletá gymnázia?
  • Paní Kellovská je odpůrce víceletých gymnázií – už při zápisu oznámí, že pedagogové nebudou cíleně připravovat na víceletá gymnázia, leda se tam dostanou přirozeně, cca 2 %
  • Motto: devítileté vzdělání, které umožní dítěti se rozhodnout, co se svým životem
  • Gymnázia byla původně určena pro nadprůměrně inteligentní děti, nyní tam odcházelo hodně dětí z 2. stupně, protože nechtěli zůstávat na ZŠ, kde byly druhé stupně méně kvalitní 
  • ZŠnB má dost co nabídnout i těm 2 %, jinak by to paní Kellovská nedělala a také zůstávají
  • Preference dokonce 10 leté docházky, protože pak se s nimi dobře pracuje, velmi přínosné pro učitele, kteří to mají jako prevenci proti vyhoření. Dokonce by se ji líbilo, kdyby se děti mohly vrátit na rok na ZŠ ze SŠ, kdyby se jim tam nedařilo 
  • Princip možného návratu mají v rámci trojročí – děti, které potřebují, můžou zůstat déle v trojročí, aby si doplnili znalosti – stává se výjimečně, musí se to pak formálně vyřešit
  • Takže se na ZŠnB daří udržet v tom počtu, odcházejí jednotky lidí (1-3 ročně)
  • Radní
   • Systém se omezí sám, protože dětí bude více, ale více gymnázií už nebude vznikat, nebudou místa – cílem je zlepšit kvalitu druhých stupňů na základních školách
  • Postavit ten tým, aby II. stupeň fungoval bude velmi těžké
  • Pokud jsou děti kompetenčně zralé (priorita), tak se naučí během 9. třídy na přijímačky
 • Dotaz: Jak můžou rodiče respektive Spolek pomoci škole, kromě financí (na ZŠDL dokonce snížení příspěvku na II. stupni)
  • Beránek – výbor spolku cca 7 lidí – spolek rodičů nabízí 39 kroužků, celé to administrují, o prázdninách nabízejí příměstské tábory, výjezdní zasedání…
  • Každý měsíc se schází 7 lidí ze spolku + 5 učitelů + z každé třídy jsou 2 zástupci rodičů – celkem tak 20-22 lidí, co potřebuje program, rodiče rozhodují, co profinancují, schvalují v široké základně
  • Výplatu dostává účetní (obrat 3M, netvoří se zisk, jen rezerva na výpadky příjmů, 200-300 tis ročně), předsedkyně si vyplácela 8.000 Kč, zajišťovala i právní servis, místopředsedkyně píše granty a odměnu čerpá z nich 
  • Nabídka stavit se za Spolkem pro vysvětlení, jak to všechno dělají, píšou a posílají granty, seženou i peníze sami na sebe
  • Radní
   • Nabízí fakultní školu pro ČZU, spolupráce, pomoc se zaštítěním grantů, podpora radní
   • Montessori velmi pracná na vybudování
  • Podpora radní a paní ředitelky je velmi důležitá
 • Dotaz: Jak to bude na ZŠDL s druhým stupněm?
  • Paní ředitelka chce připojit ke 4. a 5. třídě šestou – vznik druhého trojročí a postupně doplňovat do 9. třídy – děti porostou se systémem
  • Ze zákona musí formálně být 6. ročník samostatně, ale prakticky mohou pracovat na společných projektech
 • Dotaz: Jak se bude druhý stupeň financovat?
  • Ředitelka: ne každému bude možné nabídnout plný úvazek, musíme to propočítat 
  • Radní: netušíme, jak to financování bude vypadat, s novým výpočtem není dosud jasné, na jakou jednotku se budou počítat příspěvky, nikdo neví, jak to na tom finančně od ledna bude
 • Dotaz: Na start 2. stupně bude velká potřeba financí, je ochota a prostor od radnice něco zafinancovat, pomoci?
  • Radní
   • Zřizovatel nemůže financovat mzdové prostředky, ale lze požádat o grant např. na odpolední aktivitu
   • Nemůže to být na platy v rámci rovného zacházení, klíč je dán zeshora a nebere v potaz, že některé školy mají jiné požadavky. Stavěné je to na 1 učitele na jeden předmět v hodině a zbytek prostě bude muset být hrazen ze Spolku.
   • Věří, že když to začne fungovat od šestého ročníku, tak ta důvěra rodičů bude obnovena a začne to fungovat
  • Kellovská
   • Dnes je v ŠVP počet hodin a na to dostane ředitelka peníze
   • Zbytek učitelů a specialisty musí financovat rodiče nebo příspěvek na děti v inkluzi
   • Tohle konzultuje s panem ředitelem (který pomáhá jak může – např. může přispět na jazyky, tělocvik), ale to pořád není dost pro zaplacení lidí na celý den
 • Dotaz: Co se stane s nynější šestou třídou?
  • Kellovská
   • Model prvních dvou trojročí jsme převzali ze zahraničí – co dnes děláme jsme se jezdili učit do Bavorských škol, kde to dlouho funguje
  • Ředitelka
   • Nabízí se připojení aktuální páté (příští rok šesté) třídy ke druhému trojročí
   • Paní Paulová se od ledna začne scházet s týmem a začne připravovat koncepci druhého stupně
  • Kellovská
   • Neřeší se samostatné předměty, ale vzdělávací oblasti – projektové vzdělání
  • Paulová
   • Ještě je na mateřské
   • Od ledna bude spolupracovat s týmem
 • Dotaz: Od kdy to bude fungovat?
  • Kellovská
   • Šestou třídu už ZŠDL mají, budou nastupovat z páté třídy a jen se doplní
  • Ředitelka
   • Zatím není možné říci, kdo tam nastoupí jako učitel
  • Kellovská
   • Šesťáci mají formálně třetí třídu, ale jsou rozdělení na třetiny. Učivo je v trojročí pro 4táky až 6ťáky, ale mají možnost prostupovat mezi ročníky
   • Děti ví nejlépe, co potřebují, velmi dobře to ví pedagog a rodič doma to obvykle neví vůbec
   • Každému je nabídnuto učivo dle RVP/ŠVP, vzdělávání se přesunuje do oblasti kompetencí, cílem je, aby se děti chtěly učit, aby se nebály dělat chyby, komunikovat, vědět co v životě chtějí, nemluvě o nastavbách, jako ekologie, což může MTS nabídnout
 • Dotaz: Už víte, kolik šesťáků bude ?
  • Ředitelka
   • Dozví se to tak asi v březnu
  • Krummerová
   • Příští rok bude pilotní, a až následující bude ostré nasazení a paní Paulová nastoupí do školy
  • Kellovská
   • Napůl to nejde, musí se jít do toho naplno
 • Dotaz: Jak sháníte Na Beránku kvalitní lidi?
  • Kellovská
   • Z 80% jsou to nadšení rodiče, obvykle s pedagogickým vzděláním
   • Učitel naživo nebo Výluka jsou projekty, kterou mohou pomoci vyškolit rodiče
   • Paní Kellovská je provádějící učitel
  • Radní
   • Nejsou lidi ani na normálních školách
   • Snaží se aspoň sehnat parkovací kartu pro zájemce ze Středočeského kraje
  • Kellovská
   • Je potřeba vytvořit konkrétní koncepci pro informaci rodičům
 • Dotaz: Opět se bavíme o konkrétní koncepci – máte ji?
  • Švejnohová
   • Ohledně koncepce a její tvorby je potřeba začít od složení týmu a až pak pracovat na koncepci
   • Konkrétní náplň je připravovaná v rámci týmu, i s ohledem na pátý rok
  • Radní
   • Vůbec není jasné, jak a kolik se bude platit, méně ještě říci něco o koncepci
   • Nový systém vyplácení dotací pravděpodobně podrží malé školy, ale jak to bude na ostatních školách, nikdo neví
 • Dotaz: Jak do toho zapojit rodiče, jak vstupují do výuky Na Beránku?
  • Kellovská
   • Např. rodič chodí s dětmi a opravují po škole věci (polytechnika) – každé pondělí
   • Přírodní zahrada – tam vstupují rodiče v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí – maminka z ústavu mikrobiologického, apod.
   • V 3. trojročí možnost dětí chodit na stáže do firem – dotazník pro děti kdo by chtěl někam jít, např. děti šly na veterinu, formálně řeší omluvu dětí ze školy a specialista chodí do té firmy a řeší s nimi, zda a jak tam pracují
   • Rodiče vstupují do staveb, např. truhlář, zahradník, pohostinství
   • Ale to je úkolem toho týmu, aby si řekli, co potřebují
   • Důležité to zase nepřehnat, aby ty děti neutáhly, důležitá role koordinátora
 • Dotaz: Máte parlament?
  • Kellovská
   • To se nám moc nedaří
  • Radní
   • Šestkový parlament dětí a funguje moc dobře v rámci místního akčního plánu
   • Někdy jsou ty děti schopny ugrilovat pozvané experty za dvě hodiny
   • Učí se
   • Jedna paní ředitelka dokonce umožnila rozhodovat o části rozpočtu
 • Dotaz: Zní to všechno komunitně, jak se to podařilo? Každý má asi prostor, jak se zapojit…
  • Kellovská
   • Je to jejím cílem vytvořit místo, kde budou spolu všichni rádi, jedno bez druhého nejde
   • Potřeba to udělat tak, aby se nacpalo veškeré učivo do smysluplných projektů, ale musí s tím všichni pedagogové souznít
Share this Post

Leave a Comment