NEWSLETTER 9. 11. 2021

AK/ 9 listopadu, 2021/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče a učitelé, 

4. 11. 2021 se v prostorách školní knihovny uskutečnila historicky první schůze delegátů, tedy zástupců rodičů a učitelů z montessori větve naší školy. Ze setkání máme velkou radost, protože proběhlo v příjemném duchu a přineslo mnoho podnětů. Rádi bychom vás alespoň stručně seznámili s tím, čemu jsme se v našich skoro dvou hodinách věnovali. 

Nejprve jsme se domluvili, že setkání budou probíhat dvakrát do roka (pokud nebude třeba řešit něco urgentního). Další schůze by měla proběhnout v dubnu 2022 (vždy tedy zhruba měsíc před valnou hromadou). 

A pak už přišla řada na témata, která jste delegovali přes své zástupce: 

  1. Auta v okolí školy – Anna Kroupová seznámila delegáty s výsledky projektu Bezpečné cesty do školy. 4. 11. v dopoledních hodinách proběhlo druhé zasedání komise nad návrhy Ing. Syrového, projektanta, který připravil řešení jednotlivých inkriminovaných úseků. Hlavní novinkou by měla být tzv. Školní ulice, kdy se ul. Nechanského (u družiny) uzavře pro auta a to od 7.30 do 8.30 (i kvůli školce, která se nachází poblíž). S tímto návrhem přišel pan Syrový a uvítala ho celá komise (s touto koncepcí jsou velmi dobré zkušenosti z Hanspaulky). Otázkou je, zda by se v budoucnu dala ulice prohlásit za obytnou zónu a zrealizovaly se tam i stavební úpravy vozovky. Též je důležité apelovat na rodiče, aby sami nezahušťovali dopravu před školou, ale snažili se parkovat v přilehlých ulicích a do školy pak už docházeli pěšky. O výsledcích projektu Bezpečných cest vás budeme v blízké době také informovat. 
  1. Montessori zahrada – Jakub Hankiewicz (pedagog třetího trojročí) informoval o současné situaci: v současné době se projektu zahrady věnuje především pan učitel David Zwyrtek ze třetího trojročí, ale je jasné, že bude třeba do realizace zapojit i další třídy, pedagogy, rodiče, dobrovolníky… Pan učitel Zwyrtek spolu s dětmi a zahradní architektkou společně pracovali na návrzích a v současné době se čeká, až paní architektka předloží tři výsledné návrhy, termín je určen na prosinec. Na části pozemků u stadionu Hvězda by se též měl realizovat projekt Nápadu pro Šestku s tím, že monte oddělení počítá se vzájemnou spoluprací. Nechceme, aby se školní zahrada uzavřela sama do sebe, ale aby byla nějakým způsobem prospěšná i místní komunitě. Až bude projekt schválen, budou se volit jednotlivé kroky realizace. Rádi bychom pak do aktivit školní zahrady vtáhli i rodiče, kteří by mohli pomoci svojí odborností, kontakty, silnými pažemi atp. 
  1. Informační systém pro školu – rodiče by uvítali zavedení nějakého informačního kanálu, který by jak jim, tak vedení školy i pedagogům usnadnil komunikaci. Rodiče se totiž často nedoví o zrušení kroužku, workshopu atp. Nejčastěji padl návrh zavést Bakaláře. Někteří rodiče-delegáti jsou též pedagogy anebo mají děti i na jiných školách a Bakaláři se jim osvědčili. Anna Kroupová též informovala, že na školské radě zaznělo od paní ředitelky, že má v plánu vypsat výběrové řízení na nové webové stránky.  
  1. Monte klub – pan Repaský, který si za výbor vzal na starosti Monte klub, je ve fázi zjišťování poptávky a toho, jak takový klub funguje na jiných školách. Např. Na Beránku mají děti výuku do 14h, jejíž součástí je právě v posledních hodinách zmiňovaný klub. Bylo by něco takového realizovatelného i u nás? 
  1. Přijímání do prvních tříd monte – do našeho oddělení lze děti vybírat pouze dle spádovosti a pak losem (jak potvrdila paní ředitelka i pan zastupitel M. Baxa na školské radě). Aby ale byly přijímány děti, pro které se montessori výuka opravdu hodí, plánujeme znovuzavedení předzápisových workshopů a dílniček, kdy budou mít rodiče možnost s pedagogy probrat vhodnost či nevhodnost monte metody pro jejich dítě a budou seznámeni s podmínkami studia v našem oddělení. 

Pokud byste vy sami měli další podněty, kontaktujte své delegáty a oni už nám je předají. Jinak tyto schůze jsou otevřeny všem členům montessori spolku, takže pokud máte něco na srdci, neváhejte a při příštím setkání se též připojte. 

Děkujeme všem delegátům a doufáme, že tato setkání přispějí k dobrému a hlavně společnému směřování nejen našeho oddělení, ale i celé školy 😊. 

Vaši zástupci z výboru montessori spolku 

Share this Post

Leave a Comment