NEWSLETTER 6. 1. 2022

AK/ 6 ledna, 2022/ Aktuality & články/ 0 comments

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY  v ZŠ Na Dlouhém lánu 2021-22 

Na jaře loňského roku se naše škola Na Dlouhém lánu zapojila do projektu Bezpečné cesty do školy, který pomáhá školám, aby prostředí v jejich okolí bylo pro děti bezpečné a ony tak mohly být samostatné v docházení do školy. 

Během druhé poloviny dubna a začátkem května proběhlo dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči i pedagogy, kdy také děti zanášely do map trasy, po kterých nejčastěji do školy dochází. Souhrnné výsledky dotazníkového šetření i mapování si můžete prohlédnout na stránce školního projektu zde

3. 6.  byly výsledky mapování představeny členům pracovní skupiny, ve které zasedli: 

 • pan Ing. Jiří Lála, místostarosta Prahy 6 
 • pan Vojtěch Veselý, Technická správa komunikací 
 • pan Ing. arch. Martin Špičák, Institut plánování a rozvoje hl. m.  Prahy 
 • pan kpt. Ing. David Rovenský, Policie České republiky 
 • pan Ing. Martin Havelka, Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy 
 • pan Ing. Květoslav Syrový, projektant – Bezpečné cesty do školy 
 • paní Mgr. Blanka Klimešová, Pěšky městem, z. s. 
 • paní Mgr. Renata Riedlová, ředitelka ZŠ Na Dlouhém lánu 
 • paní Mgr. Veronika Šindelová, zástupkyně ředitelky ZŠ Na Dlouhém lánu 
 • paní MgA. Anna Kroupová, koordinátorka projektu Bezpečné cesty do školy v ZŠ Na Dlouhém lánu 
 • zástupci školního parlamentu 

Na základě informací od dětí, rodičů a pedagogů se pracovní skupina shodla na výběru  nejinkriminovanějších míst, kterým se dále bude věnovat dopravní studie projektu. Na některých z nich bylo v 22. 6.  provedeno měření žáky druhého stupně klasické větve a 6. B – montessori. Jedná se o: 

 • ul. Nechanského a křižovatka s ul. Na Dlouhém lánu 
 • ul. Na Dlouhém lánu 
 • křižovatka ulic Krátký lán a Na Dlouhém lánu 
 • ul. Kladenská 
 • křižovatka před poliklinikou Cordeus 
 • křižovatka Zavadilova x U Dejvického rybníčku 
 • křižovatka Zavadilova x Starodejvická 

Pro některá místa, která děti zmiňovaly při mapování, jsou již projekty připravovány, proto se jim dopravní studie věnovat nebude. Praha 6 například plánuje revitalizaci pěší cesty mezi Vojenskou nemocnicí a ul. Pod Novým lesem, výstavbu v prostoru mezi školou a vlakovou tratí i rozsáhlou rekonstrukci Kladenské ulice včetně křižovatky s Liberijskou ulicí. Ve spolupráci s Magistrátem probíhá příprava projektu na rekonstrukci přechodu před hlavním (nepoužívaným) vchodem do školy. 

DEN BEZ AUT 

22. 9. proběhl ve škole DEN BEZ AUT (v rámci Evropského týdne mobility). Děti z nejvyšších ročníků připravily dopoledne plné aktivit pro svoje mladší spolužáky s tématikou dopravy, ekologie a zdravého životního stylu. Na průběh dne máme mnoho pozitivních reakcí jak od žáků, kteří den připravovali, tak od dětí, které se ho aktivně účastnily. Též učitelé byli spokojeni s průběhem, a proto bychom ho příští rok v nějaké inovované podobě rádi zopakovali. 

4. 11. 2021 se opět sešla pracovní skupina a to ve stejném složení. Pan Ing. Syrový představil své návrhy k řešení, do kterých můžete nahlédnout zde: NDL-B (peskymestem.cz) 

Podrobný průběh zasedání najdete v Zápisu ZDE

Nejdůležitějším bodem byl návrh zřízení tzv. Školní ulice (na Praze 6 ji má už škola na Hanspaulce a slavní s ní velký úspěch). O co jde? V našem případě by šlo o uzavření ulice Nechanského (ulice vedoucí kolem družiny ke školce) v ranních hodinách, a to v čase 7:30-8:30, kdy děti chodí do školy i přilehlé školky. Změna by byla provedena dopravním značením a přenosnými kužely. Opatření má za cíl především zajistit bezpečné a příjemné prostředí pro děti, které touto ulicí přichází ke škole, bez ohledu na to, zda přijely autem, veřejnou dopravou, na kole, koloběžce nebo šly pěšky. V ulici Nechanského se potkávají téměř všechny děti, a proto je záměrem školy potvrdit její charakter bezpečné a klidné zóny přátelské dětským uživatelům. Tento návrh podpořila celá komise. Dále pan Syrový navrhl, zda by nemohlo dojít k proměně celé této ulice na tzv. obytnou zónu, která by umožňovala i výtnarné ztvárnění v duchu zahraničních play streets, čemuž se komise nebránila, nicméně stavební úpravy by se mohly v nějaké podobě zrealizovat až v horizontu několika let (Besip má mnoho realizací a tak se vytváří “fronta”).   

Příklad play street Hackney
Příklad play street Fortaleza, Brazílie

CO DÁL? 

 • Do konce ledna chceme uspořádat online setkání, kde bychom vám výsledky projektu Bezpečné cesty do školy i návrhy, které z něho vznikly, rádi představili. Přes vaše třídní učitele vás budeme o setkání informovat. 
 • Bude třeba sestavit plán mobility – tedy náš školní závazek, jak budeme podporovat bezpečné docházení do školy i v budoucnu. 
 • Uvedení Školní ulice do provozu – sestavit pracovní skupinu, která se tohoto úkolu ujme, zpropaguje ho mezi rodiči a obyvateli blízkého okolí. 

Předem děkuji za spolupráci a ohleduplnost při odvádění dětí do školy!

Anna Kroupová 

akroupova@zsdlouhylan.cz 

koordinátorka projektu Bezpečné cesty do školy v ZŠ Na Dlouhém lánu 

Share this Post

Leave a Comment