NEWSLETTER 21. 12. 2021

AK/ 21 prosince, 2021/ Aktuality & články, Nezařazené/ 0 comments

Milí rodiče,

chtěla bych vám za celý kolektiv učitelů popřát krásné a klidné vánoční svátky a poděkovat za spolupráci v této nelehké covidové době.

V posledních měsících se některé třídy dostávaly do karantény a přinášelo to složité plánování výuky pro nás učitele i pro vás rodiče. Prezenční výuka se kombinovala s online, ale naštěstí jsme po většinu času mohli být spolu ve škole.

Od září nám již v zajetých kolejí pracují čtyři třídy 1. trojročí a tři homogenní C třídy. Děti pracují s pomůckami, v pracovních sešitech, prostřednictvím Kosmických příběhů poznávají svět. A pokud to doba dovolí, chodí i na různé akce mimo školu.

Tři třídy našeho 2. trojročí jsou v letošním roce v procesu tvorby (protože letos prvně fungují i s šestým ročníkem) a tak ověřujeme způsoby výuky. Inspiraci čerpáme v ZŠ Na Beránku, kde Montessori funguje již řadu let. Děti tohoto trojročí jsou starší, samostatnější. Věnují se práci na projektech, angličtinu mají v rámci tzv. anglického dne. Týden končí výběrem aktivit  z různých oblastí výuky, kdy se propojují všechny třídy druhého trojročí.

3. trojročí pracuje úspěšně již druhým rokem. Hodiny českého jazyka, matematiky a cizího jazyka mají po ročnících ve svých kmenových třídách. Na ostatní předměty se propojují podle zájmu napříč trojročím a výstupy za jednotlivé oblasti plní v projektech, kurzech, x –kách a aktualitách. V období tzv. milníků (čtvrtletích) probíhá jejich sebehodnocení a hodnocení v rámci daných výstupů.

Na jaře nás čeká postupné tvoření Montessori zahrady, části pozemku přiléhajícímu k hřišti směrem k zimnímu stadionu. Na zahradě by si praktické aktivity s plánováním a budováním měli vyzkoušet především žáci 3. trojročí. Chtěli bychom prostor využít pro pěstování plodin, relaxaci, venkovní výuku a zapojit tak celé Montessori oddělení. Rádi bychom zde v budoucnu realizovali divadelní představení, jarmarky, oslavy, akce pro rodiče i veřejnost. Uvítáme též vaše zapojení při budování zahrady i organizaci možných akcí.

Přejeme pohodový rok 2022, ať je veselý a roztančený jako přestávky v 2. trojročí :-).

Hana Paulová, zástupce školy pro Montessori oddělení a spolek Montessori Dlouhý lán

Share this Post

Leave a Comment