NEWSLETTER 2. 5. 2022

AK/ 2 května, 2022/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče,

dne 5. 5. v 17:30 se ve školní knihovně bude konat schůze delegátů montessori spolku. Tedy vašich třídních zástupců a zástupců monte pedagogického sboru. Pokud máte na srdci nějaké palčivé téma, buď ho můžete delegovat přes vašeho zástupce anebo se též schůze zúčastnit.

2. 6. (čas ještě upřesníme) by pak měla proběhnout valná hromada montessori spolku, kde bychom schválili účetní závěrku za minulý školní rok 2020/21 a také rozpočet na školní rok 2022/23. Měli bychom též zvolit dva nové členy výboru. Dále by mělo proběhnout setkání s naší monte zástupkyní ředitele Hankou Paulovou.

Martinu Honzíkovi (současný předseda výboru) a Marii Karpíškové (současná místopředsedkyně výboru) letos končí tříleté funkční období. A proto bude třeba nejen zvolit dva nové členy výboru, ale na první schůzi výboru pak schválit nové vedení.

Máte chuť spolupodílet se na směřování montessori oddělení? Přemýšlejte, zda byste se právě vy nechtěl/a stát novým členem výboru!

Co je úkolem výboru?

– organizuje valnou hromadu
– kontroluje a případně upravuje stanovy – komunikace se spolkovým rejstříkem o všech změnách ve spolku
– spravuje sociální fond
– předseda komunikuje se školou
– schvaluje rozpočet, který připravuje společně se zástupkyní ředitele pro montessori oddělení
– vede účetnictví spolku
– spravuje databázi členů a příspěvků
– spravuje Darujme platební bránu
– informuje rodiče o dění ve spolku (newsletter)
– 2x rodně svolává delegáty

(další podrobnosti jsou uvedeny ve stanovách)

Předseda a místopředseda jsou pak za svoji práci odměněni úlevou každoročního příspěvku do montessori spolku, tedy příští rok půjde o částku 15.000 Kč.

Těšíme se na vás!

Výbor montessori spolku ZŠ Na Dlouhém lánu

Share this Post

Leave a Comment