KŘEMENI (9. TŘÍDA)

Jakub Hankiewicz jhankiewicz@zsdlouhylan.cz – kmenový učitel + český jazyk

Vanda Luiss Dóming Richter vrichter@zsdlouhylan.cz – kmenová učitelka + fyzika

PÍSKOVCI

Tereza Lepší tlepsi@zsdlouhylan.cz – kmenová učitelka + němčina, angličtina, přírodní vědy

Lukáš Doležal ldolezal@zsdlouhylan.cz – kmenový učitel + český jazyk, informatika

GRANÁTI

Irena Sisrová isisrova@zsdlouhylan.cz – kmenová učitelka + chemie, matematika

BEDROCI

Debora Šestáková Wűnsch dwunsch@zsdlouhylan.cz – kmenová učitelka + angličtina, španělština

OSTATNÍ UČITELÉ:

Jana Bořilová jborilova@zsdlouhylan.cz – společenské vědy, angličtina

Jiřina Černá jcerna@zsdlouhylan.cz – matematika

Anna Kroupová akroupova@zsdlouhylan.cz – dějiny, pracovní činnosti

Lenka Strnadová lstrnadova@zsdlouhylan.cz – projektová výuka, tělocvik

Lenka Krummerová lkrummerova@zsdlouhylan.cz– přírodní vědy

Martina Rybová mrybova@zsdlouhylan.cz – umění a kultura, osobnost a komunikace