HLAVNÍ PILÍŘE VÝUKY 1. – 3. TŘÍD

 • radovat se z poznávání
 • učit se všemi smysly
 • objevovat prostřednictvím „hry“
 • navazovat spolupráci s rodinou
 • budovat partnerství dítě – rodič – učitel
 • přirozeně přijímat odlišnosti
 • vnímat specifické potřeby dětí
 • cvičit umění přijímat a dávat zpětnou vazbu
 • často pobývat venku
 • pohyb je součástí výuky
 •  

U NÁS MÁME ČTYŘI PRVNÍ TROJROČÍ 

ČERVENÉ TROJROČÍ

ORANŽOVÉ TROJROČÍ

ZELENÉ TROJROČÍ

MODRÉ TROJROČÍ