Spolek rodičů Montessori Dlouhý lán. z.s

Montessori Dlouhý lán, z.s. je spolkem rodičů působícím při MŠ a ZŠ Na Dlouhém lánu. Jeho cílem je napomáhat rozvoji Montessori pedagogiky, přispívat k seznámení širší veřejnosti s cíli a metodami Montessori pedagogiky a k rozvoji občanské společnosti a vzdělanosti v rámci základního školství. Občanské sdružení Montessori Dlouhý lán vzniklo v roce 2003, od 1. 1. 2014 nese současný název.

Hledáme učitele pro II. stupeň Montessori

V návaznosti na nově vznikající koncept druhého stupně v režimu Montessori na naší ZŠ Na dlouhém lánu oznamujeme, že budeme potřebovat nové učitele. Pokud by někdo měl zájem o více informací, napište nebo zavolejte na telefon 728 414 029 (Lenka Krummerová). Je to velká příležitost podílet se na nově vznikajícím projektu. Vzdělání Montessori je velkou […] více...

Hledáme právní pomoc

Pro právní konzultaci stanov spolku a kontrolu GDPR v základní dokumentaci, jako přihláška, bychom tímto chtěli oslovit rodiče s prosbou pomoci. Snažíme se prostředky spolku co nejvíce směřovat na podporu montessori vzdělávání a bohužel ve výboru spolku není žádný právník. Byl by někdo ochoten nám pár hodin odborných konzultací zdarma věnovat? Kontaktujte v případě zájmu […] více...

Zápis z besedy o II. stupni Montessori z 2.12.2019

Datum: 2.12.2019 Přítomní: Renata Riedlová, Veronika Šindelová, Daniela Šejnohová, Hana Paulová, paní Kellovská, paní radní Kubíková, zástupci výboru Spolku Lenka Krummerová, Marie Čermáková, Matěj Švrček, Ilona Kadlecová, Lucie Fialová, a další rodiče Zápis Paní ředitelka Uvítání paní ředitelkou paní Kellovské ze ZŠ na Beránku Paní radní by měla také dorazit, uvidíme, jak to stihne Paní […] více...