Spolek rodičů Montessori Dlouhý lán. z.s

Montessori Dlouhý lán, z.s. je spolkem rodičů působícím při MŠ a ZŠ Na Dlouhém lánu. Jeho cílem je napomáhat rozvoji Montessori pedagogiky, přispívat k seznámení širší veřejnosti s cíli a metodami Montessori pedagogiky a k rozvoji občanské společnosti a vzdělanosti v rámci základního školství. Občanské sdružení Montessori Dlouhý lán vzniklo v roce 2003, od 1. 1. 2014 nese současný název.

Nová koncepce 2.stupně Montessori vzdělávání

Milí rodiče, výbor spolku a vedení školy si vás dovolují pozvat na představení nové koncepce Montessori vzdělávání na 2.stupni naší školy. Koncepce bude představena paní ředitelkou a panem učitelem Čermákem 11.6. v 18 hodin ve školní jídelně. Těšíme na  vaši účast a diskuzi více...

Pozvánka na besedu o 2. st. montessori na naší škole 15.4. od 18 h

Přijďte se zeptat na cokoli, co vás zajímá a diskutovat o směřování monte v naší škole! Pozvánka zde     ­€  ‚ƒƒ  „…    ­€    ­€  ‚ƒƒ  „…   ‚ƒƒ  „…  více...