INFORMACE K ZÁPISU DO MONTESSORI TŘÍD ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU 7. A 8. 4. 2021 14-18H

  • K ZÁPISU PŘINESTE VYTIŠTĚNOU A VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU DO MONTESSORI SPOLKUZDE.
  • BOHUŽEL LETOS NENÍ MOŽNÉ, ABY PROBĚHL DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. ALESPOŇ VÁM TEDY NABÍZÍME VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU NAŠÍ ŠKOLY – ZDE.
  • KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU NAJDETE ZDE.
  • PŘI NÁSTUPU DO MONTESSORI VÝUKY JE TŘEBA POČÍTAT PRO ROK 2021/22 S PŘÍSPĚVKEM DO MONTESSORI SPOLKU 13.000 KČ/ROK ZA JEDNO DÍTĚ. PRO ROK 2022/23 PAK JDE O ČÁSTKU 15.000 KČ/ROK. NA TÉTO ČÁSTCE BY MĚL PŘÍSPĚVEK ZŮSTAT I PRO DALŠÍ ROKY.
  • V LETOŠNÍM ROCE POČÍTÁME S PŘÍJETÍM 32 ŽÁKŮ DO MONTESSORI PRVNÍCH TŘÍD.

V montessori třídách naší školy je výuka organizována ve věkově smíšených kolektivech: pro 1. až 3. třídu v takzvaných trojročích, pro třídu 4. a 5. třídu v dvojročích a 6. třídu. Pro příští školní rok 2021/22 je v plánu rozšíření druhého dvojročí na trojročí (sloučením 4. a 5. třídy se šestou) jako je tomu v jiných montessori školách. Poslední tři ročníky jsou pak spolu ve třetím trojročí, kdy má každý ročník svého vlastního průvodce.

Montessori výuka probíhá také v tzv. homogenních třídách, kde se spolu vzdělávají jen stejně staré děti. Tuto formu se ale škola nyní chystá z kapacitních i koncepčních důvodů opustit. V letošním školním roce tak nebyla otevřena první třída a nepočítá se s ní ani ve školním roce 2021/22.

Montessori přístup

Hlavním pilířem montessori pedagogiky je respektování individuality každého dítěte. Hlavní motto zní: pomoz mi, abych to dokázal sám. Cílem je rozvíjet samostatnost, zodpovědnost, schopnost se soustředit a organizovat si práci. V montessori se neznámkuje, používá se slovní hodnocení

Kromě běžných hodin angličtiny pracuje ve třídě společně s učitelkou lektor angličtiny systémem CLIL – jedná se o bilingvní prostředí v určitých částech hodin. 

Spolek rodičů 

Rodiče žáků z montessori tříd jsou členy zapsaného spolku  Montessori Dlouhý lán, jehož cílem je podpora tříd s montessori pedagogikou. Bez účasti rodičů v tomto spolku a platby členského poplatku by nebyl provoz montessori výuky v současném prostředí možný. Spolek přispívá na speciální montessori pomůcky, vyrovnává snížený počet žáků ve třídách příspěvkem do platového fondu nebo financuje náklady tříd prostřednictvím příspěvku třídním učitelům. Dále pořádá pro rodiče besedy s montessori tématikou a organizuje inspirační exkurze do jiných montessori škol. 

Výše poplatku bude v příštím roce 13.000 Kč za jednoho žáka a rok, v dalším školním roce 15.000 Kč a na této částce už příspěvek zůstane. K postupnému navyšování dochází od minulého roku, kdy se změnila koncepce montessori tříd a jejich financování.

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně. Mimo jiné volí členy výboru spolku a schvaluje rozpočet, tedy i výši členského příspěvku. Výbor spolku je pověřen vedením spolku v období mezi členskými schůzemi. 

Přihláška

Pokud uvažujete o tom, že zapíšete své dítě do montessori tříd, vyplňte prosím přihlášku dostupnou ZDE. V případě, že vaše dítě do montessori třídy nastoupí, stanete se členem Spolku s plnými právy. Pokud vaše dítě zapsáno nebude nebo nenastoupí, přihláška automaticky pozbude platnosti a není z vaší strany potřeba žádných dalších kroků.

Včasným a správným vyplněním přihlášky usnadníte fungování Spolku a zaručíte, že se k vám důležité informace dostanou včas.