Taky zrovna luštíte vysvědčení bez známek?

Martin Honzik/ 10 června, 2020/ Aktuality & články/ 0 comments

O zapeklitostech slovního hodnocení

Školáci dostali pololetní vysvědčení. Přibývá těch, co si nenesou domů známky, ale osobní dopis od učitelky neboli slovní hodnocení. Generace jejich rodičů, uvyklé známkám, občas tápou. „Po každém vysvědčení za mnou přijde někdo z rodičů s tím, že si není jist, jak na tom jejich dítě je,“ říká učitelka Daniela Šejnohová. Mnoho rodičů tak dnes možná čeká hloubavý večer strávený čtením mezi řádky.

Před učiteli stojí při psaní slovního hodnocení velký úkol: co nejlépe popsat dítě, vyjadřovat se pozitivně a i u slabšího žáka umět nalézt dostatek věcí, které lze ocenit. Ale také citlivě sdělit, v čem je potřeba přidat. „Stává se, že to ve snaze být pozitivní učitel učeše víc, než je zdrávo, a rodiče to potom pochopí jinak,“ říká Daniela Šejnohová z pražské základní školy Na dlouhém lánu.

Hlavní cíl slovního hodnocení je motivovat dítě k dalšímu učení. A ten někdy dokáže zamlžit celkové vyznění. „Já se snažím u každého najít něco, v čem je lepší než ostatní. A jakmile napíšu nějakou horší věc, snažím se, aby za ní následovalo něco pozitivního. Když někomu napíšu, že je pomalejší, dodám, že ale má obvykle většinu správně. Na rodiče to potom může působit nejednoznačně,“ říká Pavel Kraemer. I za ním po každém vysvědčení přišel alespoň jeden rodič s tím, že potřebuje vysvětlení.

slovní hodnocení na vysvědčení
Slovní hodnocení z pera Daniely Šejnohové

Někteří učitelé to rodičům ulehčují tím, že po tom, co slovně popíšou výkony a schopnosti dítěte, na závěr shrnou „tvůj výkon je chvalitebný“. Podle Pavla Kraemera je lepší se kromě slovního hodnocení s rodiči během školního roku párkrát sejít a umožnit jim, aby se doptali na to, čemu nerozumí.

Škarohlíd vidí samé pětky

V tom, jak rodiče rozumí slovnímu hodnocení, hraje roli ještě jedna překvapivá věc: vlastní povaha. Rodič-optimista vnímá především ty pozitivnější části, u rodiče-škarohlída je tomu naopak.

„Mám zkušenosti jak se situací, kdy ohodnotím velmi slabého žáka a jeho maminka mi potom radostně řekne ‚takže je to na jedničku?‘, tak se situací opačnou, kdy si rodič vykládá slovní hodnocení mnohem negativněji, než jako bylo myšleno,“ popisuje Daniela Šejnohová.

Proč je dobré slovní hodnocení přínosnější než známky si můžete přečíst tady nebo tady, případně i zde.

Netleskáme, čteme

Tak jako u většiny věcí, je to o zvyku. Dětem, které jsou slovně hodnoceny od první třídy, by naopak asi nic neřeklo, kdyby místo dvou stránek textu našly na vysvědčení jen několik číslic. A navíc – slovní hodnocení je zábavnější. „Předáváme si ve třídě vysvědčení ve slavnostní atmosféře, každému se tleská. Ale jak dojdu podle abecedy třeba k písmenu S, už je potlesk slabý, protože už jsou všichni ponořeni do čtení. U běžného vysvědčení se známkami jsem takovou fascinaci nikdy nezažila,“ popisuje učitelka.

Obecně máme čísla spojená s exaktností, ale u známek je to přesně naopak. Učitel musí do jedné číslice promítnout mnoho kritérií – rychlost, přesnost, snahu, kreativitu – což je samozřejmě velmi obtížné, jestli ne dokonce nemožné. Pokusy „vyrazit“ z učitele číselný ekvivalent slovního hodnocení tedy nejsou tou nejlepší cestou. Snažte se raději porozumět slovnímu hodnocení – řekne vám toho mnohonásobně víc.

Každá učitelka má svůj styl. Jedna uzavřela vysvědčení takto:
Aničko, během prvního pololetí se z tebe stala skutečná školačka. Ve třídě máš hodně kamarádek i kamarádů. Pomáháš tvořit příjemnou atmosféru a dokážeš dobře udržovat přátelství. Jsem moc ráda, že tě máme. Přeji ti mnoho úspěchů a radosti do další práce.

Tvoje třídní učitelka

Přesný návod na čtení nelze poskytnout, protože každý učitel má svůj styl. Lze však vystopovat určité výrazy, které něco naznačují.

Jaké výrazy značí výborné výkony:

 • zcela samostatně
 • úplně bez pomoci
 • spolehlivě
 • málokdy chybuješ
 • znáš všechny/většinu slovíček/vyjmenovaných slov/slovních druhů

Co naznačuje „chvalitebný“ až „dobrý“ výkon:

 • s malou dopomocí
 • občas chybuješ
 • ne zcela spolehlivě
 • s častými chybami
 • s výraznou pomocí

Jaké výrazy věstí problémy:

 • potřebuješ výraznou pomoc…
 • velice často chybuješ
 • bez pomoci nedokážeš zvládnout…

Převzato s laskavým svolením z www.rodicevitani.cz, autor: Lucie Fialová

Share this Post

Leave a Comment