Pozvánka na členskou schůzi 27.5.2020

Martin Honzik/ 14 května, 2020/ Aktuality/ 0 comments

Milí rodiče, srdečně vás zveme na blížící se Členskou schůzí (dříve označovanou jako Valná hromada) Spolku Montessori Dlouhý lán.

Na schůzi, která se uskuteční 27. května 2020 od 18 hodin, představíme novou koncepci Montessori výuky na naší základní škole. Zpracoval ji tým budoucích pedagogů pod vedením Montessori koordinátorky školy Mgr. et Mgr. Daniely Šejnohové, odborný mentoring poskytla Mgr. Miroslava Kellovská (zástupkyně pro Montessori na ZŠ Na Beránku). Podporu týmu po celou dobu půlroční práce poskytovala paní ředitelka Mgr. Renata Riedlová a radní pro školství Prahy 6 Ing. Marie Kubíková.

Od školního roku 2020/2021 nastane v Montessori části školy několik změn. Povedou ke zvýšení kvality a efektivity výuky a k vytvoření fungujícího systému, ve kterém mohou naše děti spokojeně strávit devět let povinné školní docházky. Hlavní změny, které nová koncepce přinese, přehledně uvádím v příloze a podrobně o nich mluvím v této prezentaci.

Tým učitelů a asistentů, kteří na škole úspěšně již působí, bude doplněn o řadu nových pedagogů. Někteří z nich se rekrutují i z řad rodičů, kteří se rozhodli zúročit své vzdělání a praxi v jiných oborech a nastoupit pedagogickou praxi. Tito rodiče mají silnou osobní motivaci – přejí si vytvořit smysluplné prostředí pro vzdělání svých dětí.

Zároveň je to také reakce na naprostý nedostatek pedagogů, který paralyzuje v současné době všechny (nejen) pražské státní i soukromé školy. Zajištění kvalitního týmu je tak pro celou transformaci zcela klíčové. Nastupující generace nových učitelů (i těch z řad rodičů) plní podmínky požadavků, které jsou pro fungování Montessori program nezbytné. Nejedná se pouze o splnění pedagogických předpokladů (které jsou nezbytnou podmínkou), ale také o aktivní zájem o Montessori vzdělání a
klíčovou schopnost rozvíjet spolupráci s ostatními kolegy.

Tyto změny se promítnou i do zvýšení příspěvku za každého žáka v systému Montessori, které je nutné pro zajištění programu od první do deváté třídy. Součástí příspěvku bude nově i třídní fond a poplatek za angličtinu, který teď hradíte zvlášť.

Mimo příspěvek budou pouze workshopy s rodilými mluvčími, které přecházejí na podnět školní inspekce do dobrovolného neplaceného režimu (kroužků).

Důvodem zvýšení částky jsou v největší míře personální náklady, které nejsou hrazené ze státního rozpočtu. Změna financování školství nám v tomto směru příliš nepomohla. Výuka bude nadále zajištěna nadstandardním počtem pedagogických pracovníků (učitelů a asistentů) při zachování sníženého počtu dětí ve třídě. Dalšími výdaji jsou vzdělávání učitelů, náklady na projekty, pomůcky a jiné. Po důkladném zvážení v rámci výboru navrhujeme část těchto výdajů uhradit i z části stávající rezervy Spolku. Umožní nám to tak přejít na plný příspěvek postupně, aby to bylo pro rodiče pozvolnější a přijatelnější. Zvýšení příspěvku do Spolku Montessori bude navrženo při postupném rozpouštění rezervy na 1000 Kč měsíčně od září, tj. na školní rok 2020/2021; 1250 Kč měsíčně na školní rok 2021/2022; 1500 Kč měsíčně ve školním roce 2022/2023. Jednoduchou kalkulaci příspěvku přikládám, podrobně o ní kolega Matěj Švrček mluví v této prezentaci.

Nový finanční model má svá rizika. Jedním z nich je množství tzv. černých pasažérů – rodičů, kteří sice výhody systému využívají, ale nejsou ochotni nebo nemohou za ně z různých důvodů platit. Bude úkolem výboru s těmito neplatiči efektivně komunikovat a příspěvky vymoci. Pro rodiny, které nemohou platit z důvodu oslabené finanční situace, navrhneme zřízení solidárního sociálního fondu.

Naší hlavní prioritou, ke které všechny tyto změny směřují je, aby naše děti chodily do školy rády, aby si zachovaly otevřenost a touhu se učit. Přejeme si, aby se děti naučily používat vědomosti, které si ze školy odnesou, úspěšně zvládly další studijní leta a sebevědomě vpluly do dospělého života. Věříme, že osvojení si samostatnosti a pozitivního přístupu ke vzdělávání pomůže našim dětem lépe zvládat výzvy, které budoucí svět přinese.

Nyní je na každém rodiči, aby se rozhodl, zda svým hlasem pro zvýšení příspěvku novou koncepci podpoří, či ne. Ráda bych vás vyzvala – přijďte na Členskou schůzi vyjádřit svůj názor. Na Členské schůzi bude také osobně přítomen tým nových pedagogů, zástupce zřizovatele a vedení školy. Uvědomujeme si riziko, že když navýšení příspěvku nebude schváleno, škola nebude schopna nový tým učitelů zaplatit, ani realizaci celistvého Montessori programu uskutečnit. Nicméně věříme, že jsme jako rodiče dali své děti na Montessori cestu, protože jí věříme a podpoříme ji. Pokud by některý rodič chtěl Montessori systém opustit, paní ředitelka, umožní-li to kapacita školy, umožní přestup do klasické větve školy.

Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nám napsat na email vybor@montessoridlouhylan.cz, rádi je zodpovíme.

Předem děkuji za vaši důvěru a věřím, že se nám společně podaří prosadit změnu k lepšímu, která bude přínosem pro nás všechny, především však pro naše děti.

Budu se těšit na setkání 27. května. Bližší informace ke konání Členské schůze, program a podklady odešleme nejpozději 22. 5. Podle nynějších podmínek to vypadá, že se bude možné sejít se osobně.

Krásné dny,
Mgr. Lenka Krummerová
předsedkyně Montessori Dlouhý lán, z.s.

*Aktuální informace sledujte na naší facebookové stránce.

STRUČNĚ MONTESSORI PROGRAM NA ZŠ DLOUHÝ LÁN OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 1. Rozdělení tříd do trojročí
  a. první trojročí 1. – 3. třída
  b. druhé trojročí 4. – 6. třída (žáci šestých tříd budou tedy přiřazeni k
  druhému trojročí, včetně dětí z homogenních tříd)
  c. třetí trojročí 7. – 9. třída (9. třída je víceméně autonomní a soustředí se na přípravu na přijímací zkoušky)
 2. Noví učitelé a asistenti, kteří doplní stávající tým Montessori pedagogů
 3. Zvýšení příspěvku do Spolku Montessori
  • 1000 Kč měsíčně od září, tj. na školní rok 2020/2021
  • 1250 Kč měsíčně na školní rok 2021/2022
  • 1500 Kč měsíčně ve školním roce 2022/2023
 4. Druhý stupeň
  1. Práce ve třech blocích (ranní, dopolední a odpolední)
  2. Vyučování od 8h. do max. 14.30 h.
  3. Kmenový učitel pro každou třídu (7., 8., 9.)
  4. Přednášky a workshop vedené odborníky na danou oblast (specialisty)
  5. Projektová výuka, která obsáhne teorii z povinných předmětů a propojí ji s praktickou činností žáků (projekty Kuchyně, Zahrada, Praxe mimo školu, Aktuality) vedena kmenovými učiteli a specialisty
  6. Více angličtiny (postupný přechod na výuku předmětů v angličtině)
 5. Příprava monte klubu s pestrou nabídkou zájmových kroužků, ve kterém děti mohou trávit čas po vyučování (supluje současnou družinu)
Share this Post

Leave a Comment