NEWSLETTER 30. 6. 2021 – OHLEDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM

AK/ 21 července, 2021/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče,
máme za sebou „mega“ náročný rok (jak by řeklo nejedno z našich dětí). Nejenže do něj zasáhl koronavirus, ale šlo také o pilotní rok po systémových změnách v montessori větvi a to především na druhém stupni.
Mnohé se povedlo, mnohé se nepovedlo, u mnoha věcí víme, jak se z nich poučit, u něčeho budeme my i škola potřebovat vaši pomoc, podporu a určitou míru tolerance.
17. 6. proběhla Valná hromada spolku, kde se schválilo několik nových bodů stanov, jako třeba funkce delegátů, revizora, snížil se počet členů výboru atp. Zápis ze schůze se všemi podrobnostmi najdete ZDE.
A teď si pojďme letošní rok zrekapitulovat:

Co se nepovedlo?

 • Nepodařilo se propojit šestý ročník se 4. a 5. třídou, k čemuž z velké míry přispěly i lockdowny, a tak nakonec zůstal jako samostatná homogenní třída. Propojení proběhne od nového školního roku 2021/22..
 • Jako velkou slabinu vnímáme komunikaci školy, což se letos odrazilo hlavně při rozdělování tříd druhého trojročí. Uděláme vše pro to, aby už k takovýmto situacím v budoucnu nedocházelo.

A z čeho máme naopak velkou radost?

 • Od září nastupuje jako zástupce ředitele pro montessori oddělení Hana Paulová.
 • Spolupráce paní ředitelky a pedagogického sboru funguje velmi dobře. Vedení je našemu oddělení velkou oporou a pomáhá nám realizovat vše potřebné.
 • V září přišlo mnoho nových pedagogů a opravdu nás těší, že celé první i druhé trojročí pokračuje ve stejném složení se šesti skvělými pedagožkami + probíhá výběrové řízení pouze na učitele nově vzniklého Bílého trojročí. Ve třetím trojročí došlo také k personálním obměnám: hledáme učitele matematiky a němčináře na 6h týdně, ostatní změny se udály v rámci školy. Jen pro představu – loni jsme hledali cca 10 pedagogů!!! Doufáme tedy, že se pedagogický sbor stabilizuje a k obměnám bude docházet už jen minimálně.
 • Ve škole se postupně daří pročišťovat důležité vnitřní procesy týkající se montessori oddělení – metodika nákupu pomůcek a jejich inventarizace apod.
 • Podařilo se nám výrazně snížit počty neplatičů. Snažíme se vybudovat plán prevence, aby na naší škole byli opravdu ti, kteří o montessori výuku stojí a zodpovědně přijali vše, co to obnáší.
 • Podařilo se nám získat pozemek pro montessori zahradu. Jde o část neudržovaného parčíku vedle hřiště.
 • Spolku se podařilo spustit sociální fond, ze kterého měli rodiče možnost čerpat již v tomto školním roce. Děkujeme moc všem dárcům! Podpora ze sociálního fondu se bude odvíjet také od Vaší solidárnosti. Své dary můžete přispívat přes dárcovskou platformu Darujme.
 • Všichni naši deváťáci se dostali na své vysněné školy! To považujeme za jejich obrovský úspěch, na kterém mají také podíl i naši pedagogové! DÍKY VÁM!

Co nás čeká ve školním roce 2021/22?

 • Úkol dotáhnout reformu druhých trojročí připadá na příští školní rok + začlenění letošní 5. C do trojročí. Z kapacitních důvodů vznikne nové Bílé trojročí.
 • Ve školním roce 2022/23 bude opět třeba začlenit do druhých trojročí homogenní třídu, na což bychom se tentokrát chtěli připravit s předstihem. Bohužel pozůstatky let minulých nás ještě budou nějaký dohánět, ale věříme, že s kvalitní přípravou a psychologickou podporou bude vše probíhat v poklidu. Počítalo se také, že hodně dětí z pátých tříd bude odcházet na víceletá gymnázia, jak tomu bylo v letech minulých, ale letošek to nepotvrdil. Kapacity tříd tedy pro nás budou ještě nějakou dobu velkým tématem.
 • S tím také souvisí, že musíme pečlivě zvažovat přestupování dětí z jiných škol, případně áčkových tříd. Z kapacitních důvodů je to velmi komplikované, téměř nemožné.
 • Rádi bychom cca 2x do roka nabídli vám rodičům setkání, kde bychom společně mohli diskutovat o dalších vizích, co nás na naší společné cestě čeká, trápí, ale i těší, co bychom chtěli vylepšit, v čem potřebujeme vaši podporu atd.
 • Prevence neplatičů – rádi bychom obnovili setkání rodičů, dětí a pedagoga formou workshopu před samotným zápisem do naší školy. Rodičům pak dáme zpětnou vazbu, zda se jejich dítě do montessori systému hodí či by mu vyhovoval spíše jiný způsob výuky. Budeme tedy mít i příležitost rodiče seznámit s výukou v naší škole a podmínkami studia. Rádi bychom totiž přijímali do školy děti, jejichž rodiče si jsou vědomi svého rozhodnutí. Pokud některý rodič odmítá členství v montessori spolku a s ním spojenou platbu členského příspěvku, hledáme možnosti řešení (např. přeřazení dětí do nemontessori tříd).
Citlivě vás zasáhlo dělení tříd? Přijměte alespoň naši virtuální podporu – ZDE
Pokud tedy pomineme drama letošního školního roku způsobené covidem i tak se toho stalo velmi mnoho, ale ještě víc nás toho čeká příští rok. Těšíme se na to a doufáme, že naše škola bude už jen vzkvétat a porodní bolesti budou už jen doznívat, případně se s nimi naučíme pracovat!

Krásné léto všem!
Výbor spolku Montessori Dlouhý lán
Share this Post

Leave a Comment