NEWSLETTER 26. 6. 2022 

AK/ 26 června, 2022/ Aktuality & články/ 0 comments

Vážení rodiče/členové spolku, 

ve čtvrtek 2. 6. proběhla v prostorách školní jídelny valná hromada, kde byla schválena účetní závěrka za rok 2020/21 a dále pak rozpočet na příští školní rok 2022/23.

Současnému předsedovi monte spolku Martinu Honzíkovi a jeho místopředsedkyni Marii Čermákové letos skončilo tříleté volební období, a proto byly přítomnými členy zvoleny dvě nové členky výboru (Lenka Lovicarová a Lucie Pavlásková), ze kterých pak následně výbor spolku zvolil novou předsedkyni – Lenku Lovicarovou a místopředsedkyni – Lindu Franclovou. Martinovi a Marii děkujeme za jejich usilovnou práci pro náš výbor! 

Důležitým bodem valné hromady byly i příspěvky za děti, které jsou dlouhodobě v zahraničí. Protože jsou těmto dětem ve třídách stále držena místa, shodli jsme se, že od rodičů budou příspěvky vyžadovány v plné výši, resp. bez projektového fondu, který příští rok bude činit 1 500 Kč na dítě. 

Po dvou kovidových letech jsme se opět setkali na Zahradní slavnosti, za jejíž organizaci patří velké díky hlavně Martině Rybové! Poděkování si ale zaslouží i celý pedagogický sbor a děti ze všech montessori tříd, které se na vystoupení podíleli jako účinkující či poskytli technické zázemí akce. Velkou zásluhu na skvělé atmosféře mají i rodiče, kteří připravili spoustu výborného občerstvení. 

Na Zahradní slavnosti jsme otevřeli stánek s kávou a zákusky, kde jste měli možnost přispět do sociálního fondu na podporu rodin dětí z montessori tříd, které se dostaly do finanční tísně. Podařilo se nám vybrat 6 700 Kč, za což děkujeme! Pokud byste chtěli sociální fond také podpořit, můžete tak učinit zde: Sociální fond – Montessori Dlouhý Lán, z.s. 

Pomalu se nám rozjíždí budování naší monte zahrady. Na příští školní rok plánujeme výrobu laviček a rekonstrukci školního kompostu, ze kterého získáme kvalitní hlínu pro školní i monte záhonky. Tyto aktivity budou součástí výuky žáků z vyšších tříd, kteří se na nich budou sami aktivně podílet.  

Zajímat by vás mohla i informace, že některé třídy z naší školy se rozhodly věnovat výtěžek z jarního jarmarku nebo jeho část neziskové organizaci Post Bellum na pomoc Ukrajině. Šlo o částku 23.500 Kč!  

Úspěšné bylo i zavedení Školní ulice v ulici Nechanského v dubnu. Těšíme se, že už brzy bude celá ulice zrekonstruována a prohlášena za obytnou zónu. 

A na závěr znovu žádáme ty z vás, kteří stále nedoplatili příspěvek do montessori spolku za letošní školní rok, aby tak obratem učinili. Proč je vaše spoluúčast tak důležitá? Díky těmto příspěvkům mohou montessori třídy nabízet tak kvalitní výuku, jakou od ní očekáváte. Upozorňujeme, že příští rok bude příspěvek do montessori spolku 15.000 Kč! 

Ještě než se rozjedeme na prázdniny, intenzivně pracujeme na plánu dalších aktivit na příští školní rok, o kterých Vás budeme začátkem nového školního roku informovat. V souvislosti s tím uvítáme i Vaši aktivitu a pomoc. Pokud byste se také chtěli zapojit do budování naší školní monte komunity a obohatit děti o znalosti a informace z oblastí, kterým se věnujete, budeme moc rádi! Dejte nám o sobě vědět na vybor@montessoridlouhylan.cz

Předem děkujeme a přejeme vám krásné léto! 

Výbor montessori spolku ZŠ Na Dlouhém lánu 

Share this Post

Leave a Comment