NEWSLETTER 24. 5. 2024 

AK/ 23 května, 2024/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, členové montessori spolku, 

v úterý 21. 5. 2024 proběhla schůze delegátek vašich tříd se zástupkyněmi výboru montessori spolku a vedoucí montessori Lenkou Krummerovou. 

Celé setkání se neslo v příjemném a inspirativním duchu, kdy jsme měly možnost probrat palčivá témata, která vám i nám leží na srdci. 

Hned zkraje bychom vám chtěli poděkovat za ocenění, která se celé montessori větvi i naší práci od vás dostaly. Že si ceníte práce celého týmu, že děti rády chodí do školy, že se zde cítí bezpečně, jsou svými pedagogy podporovány, s nadšením navštěvují monteklub, dělají velké pokroky v angličtině a mnoho dalšího. 

Jeden z vašich dotazů byl směřován na úspěšnost našich deváťáky při přijímacích zkouškách na střední školu. Jsme na ně náležitě hrdí, protože všichni se umístili (u jedné žákyně se ještě řeší nějaká administrativní pochybení). Naši žáci se opravdu zodpovědně připravovali a každých 14 dní využívali možnosti 5ti hodinového bloku příprav na CERMATy vedené našimi pedagogy Jakubem Hankiewitzem (český jazyk) a Jiřinou Čerou (matematika). Od příštího roku tedy tři naši žáci nastupují na gymnázium Arabská a dále pak na PORG, Sportovní gymnázium Kladno, Stavební průmyslovku, průmyslovku v Panské, gymnázium Nad Alejí, gymnázium Voděradská, Bubenečské gymnázium, školu cestovního ruchu a několik našich žáků a žákyň bylo též přijato na výtvarné školy (malba, počítačová grafika, grafika). Nejvíce si ale ceníme toho, že naši žáci se dostali na školy, na které chtěli! Většina byla přijata na školu, kterou si vybrala na prvním místě, a někteří žáci byli přijati dokonce na všechny tři školy ze svého výběru.  

Zaznamenali jsme úspěch při řešení nezaplacených příspěvků do montessori spolku. Jsme rádi, že jsme si s některými z vás vyjasnili postoje a souvislosti, abychom mohli nadále v souladu spolupracovat na rozvoji a fungování naší školy. Děkujeme! 

Dále se ladí rozpočet na příští školní rok, který by se měl schvalovat 13. 6. na valné hromadě. Bohužel se v příštím roce nevyhneme návrhu na zvýšení poplatku a to zhruba na částku 18.500 Kč. Proč dochází k takovému navýšení?  

 1. V celém školství se šetří a škola dostala snížené prostředky ze státního rozpočtu. 
 2. Byl snížen příspěvek Jazykové šestky a to zhruba na polovinu, takže druhou polovinu budeme muset dofinancovat z našich zdrojů.  
 3. Vliv má samozřejmě také inflace. 

A protože si uvědomujeme, že zvláště pro rodiče samoživitele či rodiny, které na naší škole mají více dětí, může být navýšení komplikací, rádi bychom ještě více pozdvihli význam Fondu solidarity (Fond solidarity – Montessori Dlouhý Lán, z.s. (montessoridlouhylan.cz). Kromě jednorázových příspěvků bychom jako efektivní viděli nastavení pravidelné měsíční platby. I částka odpovídající jedné kávě měsíčně může postupně sytit naše zdroje na podporu potřebných rodin. Pokud byste tak chtěli učinit už nyní, přikládáme QR kód, kde si pravidelnou platbu můžete rovnou zadat (částka se dá libovolně upravit). PŘEDEM DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NA NAŠI VÝZVU ZAREAGUJÍ! 

Jeden z vašich dotazů byl směřován na míchání dětí při přestupu z jednoho trojročí do druhého. Není cílem za každou cenu narušit stávající kolektivy, nicméně je třeba zohlednit mnoho faktorů, které do rozdělování zasahují. V příštím školním roce budou naposledy přiřazovány děti z homogenní třídy, které přestupují ze současné 5.C. Je třeba zohlednit speciální potřeby dětí, aby byly žáci s těmito potřebami rovnoměrně rozmístěni mezi třídami. Také se bere v potaz šetření KIVA – pokud jsou některé vztahy mezi spolužáky dlouhodobě rizikové, je vhodné je rozdělit. Na dělení nových čtvrťáků se podílí naše poradenské pracoviště (speciální pedagožka, metodik prevence a školní psycholožka) a také jsou zohledňovány doporučení současných i budoucích učitelů. Hlavním cílem je vytvořit funkční třídní kolektivy, ve kterých se děti i pedagogové budou cítit bezpečně. 

A dále pak: 

 • Výuka angličtiny – pokud mají děti ve druhém trojročí jeden den v týdnu pouze v angličtině, jsou unavené. V některých montessori školách to takto mají zavedené, nicméně u nás se tento model zatím neosvědčil. Příští školní rok tedy bude jednou týdně dvouhodinový blok a jedna hodina bude v jiný den. Navíc děti mají ještě CLIL. 
 • Jsou učitelé zapojeni do KIVA šetření? Třídní učitelé nejsou zapojováni do šetření a to ze dvou důvodů – někdy mohou mít určitou „slepotu“ ve vztazích ve třídě a také proto, aby se ochránily vztahy v dané třídě. KIVA tým je nezávislý a nestranný. Řídí se předem danými postupy a o šetření si vede záznamy. Třídní učitel pak dostává doporučení, jak s výsledky šetření a třídou nadále pracovat.  
 • Co by bylo náplní pondělních monteklubů? V pondělích klubech prvního trojročí by se střídali jiní učitelé než kmenoví. 1x za 14 dní by děti měly mít klub v angličtině. Zatím se ale montekluby na příští rok ladí a to na základě vašich odpovědí z dotazníku, který jste obdrželi, proto zde máme ještě mnoho neznámých. U druhého trojročí se ještě finalizuje rozpočet. Zájem zde evidujeme menší, tak se uvidí, jestli budeme nabídku redukovat. Děti, z prvního trojročí, které nebudou chodit do monteklubu se budou přesouvat do družiny. Zatím nevíme, jak bude družina strukturována, záleží, kolik dětí využije nabídky monteklubu. 
 • Dále jsme diskutovali možnost získání větších darů, zda je pak možno někde uveřejnit logo atp. Budeme dále řešit. Každopádně za jakýkoliv dar jsme vděčni!!! 
 • Jak to vypadá se Zahradou? Bohužel v současné době nemáme žádný pozemek. Je třeba dále komunikovat se zřizovatelem. Nicméně v současné době máme jiné priority, na kterých intenzivně pracujeme (např. návštěva České školní inspekce, metodické skupiny propojující všechna trojročí, stěhování prvního trojročí do přízemí naší školy a mnoho dalšího).  
 • MTZ zveřejnilo poděkování p. učitelce Hrachové, která se rozhodla od příštího školního roku přesunout do klasické větve, kde se ujme výuky nových prvňáčků. 
 • Velké poděkování i podpory se dostalo p. učitelce Svobodové z 5. C, která se svojí třídou letos končí. Montessori větev jí nabídla místo v některém z našich trojročí, nicméně paní učitelka nabídku nepřijala. To, zda bude pokračovat na naší škole, je již v kompetenci paní ředitelky.  
 • Minulý týden celou naši školu navštívila Česká školní inspekce, která po třech dnech přerušila svoji činnost, ale měla by se vrátit za 14 dní a ve své práci pokračovat.  
 • Sháníme školní psycholožku/psychologa na částečný úvazek. Tak pokud byste o někom věděli, budeme rádi za propojení. 

Jak vidíte, bylo toho opravdu mnoho, co jsme měly možnost prodiskutovat.  

Začátkem června vám rozešleme návrh rozpočtu na příští školní rok, abyste měli možnost si ho prostudovat. 

A těšíme se, že se setkáme 13. 6. na valné hromadě. 

S přáním pěkných dní 

Výbor montessori spolku 

Share this Post

Leave a Comment