NEWSLETTER 23. 3. 2021

AK/ 23 března, 2021/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče,

již dlouho jsme vás neinformovali o tom, co se v naší škole i ve Spolku děje a uvědomujeme si, že vám to dlužíme. I když škola je v současné době zavřená neustále pracujeme na tom, abychom dosáhli našich cílů – vybudování plně funkční Montessori školy takové, jaká má být.

MÁME KOORDINÁTORKU

 • Uvědomujeme si, že stran komunikace to v naší škole není žádná sláva. A tak jsme se dohodli s Annou Kroupovou (asistentka v 6. ročníku i rodič naší školy), že nám pomůže rozproudit komunikační i jiné organizační toky ze strany Spolku směrem k rodičům, škole jako takové i k učitelům. V současné době sbírá materiály pro inovaci našeho webu, pomáhá s organizací a nákupem pomůcek, teď zrovna píše tento náš newsletter, odpovídá na vaše maily atp.

CO SE TEĎ VE ŠKOLE DĚJE

 • I když pedagogové už nějakou dobu musí s dětmi komunikovat on-line, zároveň dovybavují učebny vším potřebným. Převážně se buduje poslední trojročí, které v podstatě vzniká od nuly, dále se pak připravuje nové druhé trojročí, které se otevře v září. A samozřejmě se dovybavují ostatní už zavedené třídy chybějícími pomůckami. Práce i mimo výuku je tedy stále dost!

VENKOVNÍ UČEBNA

 • Stále a intenzivně vyjednáváme možnost založení montessori venkovní učebny-laboratoře-dílny. Situace je celkem složitá, ale doufáme, že brzy dojdeme k řešení a pustíme se do díla. O dalším průběhu vás budeme informovat. Jak si venkovní učebnu představujeme? Přírodní zahrada | Montessori cesta.

DO ŠKOLY BEZPEČNĚ

 • Horkou novinkou je, že naše škola byla vybrána do projektu Bezpečné cesty do školy (Bezpečné cesty do školy – Pěšky městem (peskymestem.cz) díky čemuž máme šanci proměnit okolí naší školy tak, abychom měli jistotu, že doprava neohrožuje naše děti při cestě za vzděláním. Máme z toho velkou radost! V blízké době projekt odstartujeme, tak očekávejte další informace.

KVALITA ON-LINE VÝUKY

 • Pokud byste měli nějaké připomínky ke kvalitě distanční výuky, prosíme, obracejte se na své pedagogy. Jedním z pilířů montessori pedagogiky je navazování vztahů dítě – rodič – učitel. Pedagogové jsou garanty kvality vzdělávání vašich dětí, oni potřebují vaši zpětnou vazbu, vědět, co řešíte, s čím se trápíte, oni by vám měli pomoci s řešením situace. Za učitele pak zodpovídá škola jako taková, ne montessori spolek, takže dalším člověkem, který by měl být informován, je paní ředitelka.
 • V některých třídách už vyzkoušeli, že i rodiče sami se mohou do výuky zapojit. Máte se o co podělit? Nabídněte „přednášku“ svému pedagogovi (nebo můžeme zprostředkovat v jiných třídách). Například v šestém ročníku už takto proběhla rodičovská prezentace na téma, jak si vytvořit jednoduché webové stránky a jak se dělá časopis. V tomto trendu, kdy se rodiče aktivně zapojí do výuky, bychom pak rádi pokračovali i během prezenční výuky.
 • A zde něco navíc: Tipy na volnočasové i vzdělávací aktivity – Prev-Centrum

WEBOVÉ STRÁNKY

 • Pokud občas otevřete naše webové stránky www.montessoridlouhylan.cz, možná jste si všimli, že je tam teď pořádný zmatek. Postupně se je snažíme naplnit novým obsahem, a jak to bude možné, přidat i obrazovou složku (bez dětí jsou fotografie školy smutné) a finální grafiku.
 • Brzy chceme spustit stránku POMŮŽE VÁM V UČENÍ (v záložce Jak žijeme), kde najdete odkazy na vzdělávací webové stránky, které nás zaujaly. Už teď přikládáme odkaz na stránky školy Na Beránku, kde naše mentorka Mirka Kellovská sdílí pomůcky na doma, určené hlavně pro nejnižší ročníky: Distanční výuka | Montessori cesta.
 • VÝZVA: bohužel zatím nemáme mnoho fotografií, kterými bychom náš web doplnili. Máte něco z minulých let? Nebo nyní z distanční výuky, třeba z tvorby projektů? Budeme rádi, když se o svoje fotografie podělíte (můžete posílat na akroupova@zsdlouhylan.cz), ať naše stránky co nejdříve ožijí!

SOCIÁLNÍ FOND A PLATBY

 • Jen pro připomenutí – abychom mohli realizovat náš společný sen o kvalitní montessori výuce a nebyli jen další klasickou základní školou, je třeba přijmout fakt, že takový nadstandard také něco stojí. A proto děkujeme všem, kteří tuto zodpovědnost přijali za své a řádně i včas platí členské příspěvky, bez nich bychom to opravdu nedokázali. Pro letošní rok byla na poslední valné hromadě schválena částka 11.000 Kč za dítě. Na co peníze jdou? Na dofinancování pedagogů, na nákup pomůcek, na projekty, na vzdělávání pedagogů atp. To vše probíhá i v současné situaci distančního vzdělávání.
 • Nicméně jsme si vědomi toho, že i některé naše rodiny byly negativně zasaženy současnou situací způsobenou pandemií covid 19. Na poslední valné hromadě bylo schváleno zřízení sociálního fondu, který by měl být k dispozici právě rodinám, které mají dočasně problémy platit příspěvek v plné výši. Veškeré podrobnosti ohledně fondu najdete na Sociální fond | Montessori Dlouhý Lán, z.s. (montessoridlouhylan.cz).
 • Fond ale také potřebuje mít své zdroje – projevte svoji solidaritu, a pokud je to ve vašich možnostech, pošlete 100 Kč, 200 Kč,… jakýkoliv i malý obnos do sociálního fondu naší školy. Když nás bude hodně, výsledná částka už tak malá nebude. Samozřejmě vám můžeme vystavit potvrzení o daru. Ten si můžete vyžádat na vybor@montessoridlouhylan.cz.

A NA ZÁVĚR – 10 TIPŮ PRO RODIČE, ABY NEVYPUSTILI DUŠI

Jinak doufáme, že tuto těžkou dobu všichni ve zdraví přečkáme a už se těšíme, až to v naší škole bude opět hučet jako v úlu!

                                         Za montessori spolek

                                                                                                                 Anna Kroupová

                                                                                                             akroupova@zsdlouhylan.cz

Share this Post

Leave a Comment