Newsletter 22. 6. 2024: zápis z VH a další novinky

AK/ 22 června, 2024/ Aktuality & články/ 0 comments

Termín: 13. 6. 2024

Účast výboru: Lenka Lovicarová, Linda Franclová a koordinátorka výboru Anna Kroupová

Hosté: Lenka Krummerová, zástupkyně pro montessori větev a ředitelka škola Renata Riedlová

Počet hlasů: 86, jsme usnášeníschopní

1. bod programu: Rozpočet pro rok 2024 / 2025 BYL SCHVÁLEN, roční příspěvek pro tento rok bude 17.500 Kč na dítě, zavádíme možnost měsíčních plateb.

Pro: 82 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 4 hlasy

Lenka Krummerová nás podrobně seznámila s navrhovaným rozpočtem, který prošel již dříve důkladnou diskusí mezi ní, Lenkou Lovicarovou a naším revizorem p. Vacátkem.

Částku je třeba navýšit, protože i když jsou nákladové položky nižší než minulý rok, nedostali jsme tak velkou podporu ze strany školy jako v minulých letech. Důvodem jsou škrty ve školství a také snížení příspěvku na Jazykovou šestku. Jinak pokud paní ředitelka může, tak nás vždy podpoří.

2. bod programu: Volba nových členek výboru:

Marie Čermáková

Pro: 85 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 1 hlas

Zuzana Kovalíková

Pro: 85 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 1 hlas

Končící Lindě Franclové a panu Repaskému děkujeme za jejich práci ve výboru.

Volný program:

Lenka Krummerová shrnula rok 2023/24. Pozitivní reakce jsou na zavedené novinky – supervize, mentoring, program Kiva. Školní poradenské pracoviště také dobře funguje, je složeno ze speciální pedagožky, metodika prevence a je vypsán inzerát na poloviční úvazek školní psycholožky/psychologa.

Vedli jsme dlouhou debatu o odchodu několika vyučujících a důvodech, které vedly k jejich rozhodnutí. Rozumíme, že pro ty z vás, kde se to dotýká vašich dětí, to může být náročnější moment, ale máme plnou důvěru ve vedení montessori větve, že místa obsadí dalším@i kvalitními vyučujícími. Zároveň vnímáme, že naše montessori oddělení začíná více fungovat jako celek, nejenom jako jednotlivé buňky kmenových tříd, což má pozitivní dopad na děti a změny, které se jich týkají.

Debatovali jsme také o Monteklubu a jeho rozšíření ve druhém (1 – 2 dny) a třetím trojročí (vydávání školního časopisu, pěstování rostlin).

Závěrem setkání došlo k ocenění Lenky Krummerové, s jakým nasazením se naší větvi věnuje, a to nejen ze strany rodičů, ale i od naší paní ředitelky Renaty Riedlové. Děkujeme!

Výzva výboru:

Pokud máte nějaký nápad, který byste chtěli realizovat ve prospěch školy, ozvěte se nám vybor@montessoridlouhylan.cz.

Pokud je ve vašich finančních možnostech pravidelně podporovat Fond solidarity, přihlaste se k pravidelným měsíčním příspěvkům, i 100 Kč měsíčně má smysl. Vděčné budeme i za jednorázovou podporu. Během zahradní slavnosti se podařilo utržit za prodej nápojů a květin cca 8.000 Kč. Děkujeme též za jednorázové částky 2.000 Kč a 500 Kč dvěma rodinám. Vážíme si toho!

Připravujeme propagační materiál, kterým bychom oslovili partnery, kteří by mohli finančně nebo hmotně podpořit naši školu, vítané jsou dary od papírenského zboží, výtvarných potřeb po počítače či finanční příspěvek.

Rádi bychom zorganizovali benefiční festival, máte-li někdo chuť se do toho s námi pustit a ujmout se organizace, ozvěte se, čekáme jen na vás :).

Napadlo nás pro školní kavárnu vyrobit pojízdný vozík, který by byl praktický a usnadnil by dětem provoz kavárny, pokud byste měli chuť pustit se do jeho výroby, ozvěte a uspořádáme společnou akci, kde bychom vozík vyrobili.

Připomněli jsme si také systém fungování komunikace mezi spolkem, školou a rodiči – každá třída má svou delegátku nebo delegáta, který shromažďuje vaše podněty směrem ke škole i ke spolku. Setkání delegátů je 2 ročně (podzim, jaro). Dvakrát krát ročně je také valná hromada. Ale samozřejmě jsme tu jako výbor od toho, abyste mohli vznést dotazy i mimo tato setkání, pokud se bude dotaz týkat školy, zprostředkujeme reakci od Lenky Krummerové. Proto máte-li nějaké nejasnosti, ptejte přímo nás, ať získáte informace přímo od zdroje. 

Na závěr bychom vám chtěli velmi poděkovat za velkou účast na valné hromadě, děkujeme také celému pedagogickému sboru Montessori Dlouhý lán pod vedením Lenky Krummerové, ceníme si vaší práce a vážíme si toho, že spolu můžeme debatovat a vzájemně se podporovat. Děkujeme také paní ředitelce za její velkou podporu.

Všem vám přejeme krásné léto a dostatek příležitosti k relaxaci.

Srdečně zdravím za celý výbor,

Lenka Lovicarová

Share this Post

Leave a Comment