NEWSLETTER 21. 12. 2022

AK/ 21 prosince, 2022/ Aktuality & články/ 0 comments

Vážení rodiče/členové a členky spolku, 
 
zdravíme Vás v předvánočním čase a věříme, že si ho užíváte pokud možno v klidu a ve zdraví!
 
Omlouváme se zároveň za časovou prodlevu, se kterou Vám posíláme tento zápis z valné hromady konané 22. listopadu 2022, které se zúčastnilo 61 jejích členů.
 
V mezičase jsme nelenili, ale na schůzce členů Montessori výboru řešili aktuální záležitosti týkající se především aktualizace webových stránek montessori spolku, koncepce využití rozpočtu spolku na podporu konkrétních aktivit a projektů a efektivní využívání sociálního fondu. O všech relevantních souvisejících aktualitách Vás budeme včas informovat. Jsme zároveň v průběžném úzkém kontaktu se zástupkyní ředitelky pro Montessori a jednotlivými pedagogy, které se snažíme v rámci našich možností a kompetencí co nejvíce podpořit a zajistit jim vstřícné pracovní prostředí.
 
Ale teď už k listopadové valné hromadě. Hlavním bodem jejího programu bylo schválení účetní závěrky 2021/2022 se ziskem 516 tisíc korun. Pro se vyslovilo 63 hlasů, a účetní závěrka tak byla schválena.
 
Přítomní členové spolku také zvolili novou členku Montessori výboru, kterou se stala Zuzana Stejskalová. Ve výboru nahradí Ilonu Kopeckou, které skončil volební mandát. Ilona se bude nadále věnovat vedení účetnictví Montessori spolku a výbor s ní zůstává v úzkém kontaktu.
 
Potěšilo nás, že pozvání na valnou hromadu přijala i zástupkyně ředitelky pro Montessori Hana Paulová a učitelky ze všech tří trojročí. Formou prezentací nám připomněly základní principy Montessori a představily koncepci výuky v jejich třídách. Věříme, že Vám to v této ucelené formě pomohlo pochopit princip fungování Montessori systému po celou dobu povinné školní docházky.
 
Velmi přínosná byla i diskuze přítomných rodičů, která se točila především kolem připravované zahrady, většího zapojení rodičů do života Montessori oddělení a přípravy nových webových stránek školy. Díky Vaší zpětné vazbě se nám podařilo najít možného dodavatele nových webových stránek školy. Ve spolupráci s paní ředitelkou aktuálně pracujeme na přípravě podkladů pro první grafický návrh a věříme, že nejpozději na příští valné hromadě budeme schopni představit Vám podobu nového školního webu.
 
Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce a přejeme Vám klidné vánoční svátky a vše dobré v roce 2023!
 
Výbor Montessori spolku ZŠ Na Dlouhém lánu
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Share this Post

Leave a Comment