NEWSLETTER 12. 9. 2022

AK/ 12 září, 2022/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče/členové spolku,
věříme, že jste si užili klidné a příjemné léto a že vaše děti vstoupily do nového školního roku pravou nohou, s radostí a natěšeny.  

Hned 6. září po rodičovských schůzkách se sešel výbor Montessori spolku v novém složení a začal plánovat svou práci na školní rok 2022/2023. S konkrétním plánem a harmonogramem aktivit vás seznámíme v příštím newsletteru. Už teď můžeme ale potvrdit termín setkání zástupců Montessori výboru s třídními delegáty dne 17. října 2022 od 18 hodin a konání valné hromady spolku v druhé polovině listopadu. Jak jsme vás již informovali, do spolku byly zvoleny dvě nové členky (Lenka Lovicarová a Lucie Pavlásková). Lenka Lovicarová byla zároveň zvolena předsedkyní spolku. Rodiče prvňáčků měli možnost Lenku poznat hned první školní den, kdy jim činnost Montessori spolku stručně představila. Místopředsedkyní spolku byla zvolena jeho dosavadní členka Linda Franclová.  

Spolu s našimi dětmi nastoupilo v září do ZŠ Na Dlouhém lánu i 130 ukrajinských dětí. Ty nejmladší z nich se dopoledne učí ve třídách v budově školní družiny a odpoledne se připojují do družiny k ostatním dětem. Právě z důvodu vytížené kapacity budovy bylo nutné zrušit možnost družiny pro děti 4. ročníku. V případě, že by to pro vás byla velká komplikace, obraťte se prosím, na vedoucí družiny Marcelu Rozkošovou (mrozkosova@zsdlouhylan.cz), se kterou je možné se individuálně domluvit. Dle nejnovějších informací víme, že kapacita je již naplněna, nicméně paní družinářka si vede pořadník náhradníků.
V případě, že některé dítě nebude mít už o družinu zájem, přijde řada na náhradníka. Jinak připomínáme, že po vyučování mohou „nedružinové“ děti využívat horní hřiště v areálu školy, kde je od 12 do 14 hodin zajištěn pedagogický dohled, případně jít trávit čas do školní knihovny, kde je každý den od 11h paní knihovnice.   

Novinkou pro děti od 5. (po domluvě od 4.) do 9. třídy je možnost využívat kroužky v rámci nově zřízeného Monteklubu. Od 1. října 2022 bude v případě dostatečného počtu 7 přihlášených dětí otevřen kroužek Ergoterapie, Francouzština, Hudebka, Arteterapie nebo Základy programování, kde se budou dětem věnovat učitelé a asistenti třetího trojročí. V případě zájmu děti přihlašujte ZDE a to do 16. 9. – info ke kurzům najdete na konci Newsletteru.
Rádi bychom v budoucnu rozšířili nabídku také pro mladší děti, budeme jednat se školou a hledat možnosti. Uvítáme váš zájem.

Rádi bychom vás také vyzvali k aktivnímu zapojení se do výuky, a to formou vaší návštěvy ve vyučovacích hodinách, při které seznámíte děti se svou profesí, budete s nimi sdílet své profesní zkušenosti, a tak je podpoříte v jejich plánech a rozhodnutích týkajících se dalšího směřování. Inspirací je nám projekt Den pro školu. Pokud byste tedy byli ochotni svůj čas věnovat dětem v naší škole, napište nám.
My si kontakt na vás uložíme v databázi, kterou pak nabídneme učitelům.  

Budeme rádi i za jakékoliv vaše podněty týkající se fungování Montessori spolku a zapojení se do zpestření výuky v montessori třídách. Dejte nám o sobě vědět na email vybor@montessoridlouhylan.cz.  Dovolujeme si vám také připomenout platbu příspěvku do Montessori spolku, který za tento školní rok činí 15.000 Kč. Polovinu nebo celou částku, uhraďte, prosím, na účet 2300847050/2010 do 29. října 2022 (v případě rozdělení na dvě splátky, je ta druhá splatná k 28. únoru 2023). Předem děkujeme, přejeme vám hezký podzim a těšíme se brzy na viděnou!

Výbor montessori spolku ZŠ Na Dlouhém lánu 


MONTEKLUB:
Ergoterapie (Lukáš) PONDĚLÍ 14:30 – 16:00 (cena 990 Kč)
„Odpočinek i možnost získání nových dovedností při manuální práci. Za příhodného počasí budeme zvelebovat školní zahradu či blízké okolí, v zimních měsících budeme vyrábět v dílnách či opravovat.“

Francouzština (Debora) ÚTERÝ 15:30 – 16:30 (cena 690 Kč)
„Bonjour! Na kroužku začneme s francouzštinou od nuly a skrz hry, videa a kulturní zajímavosti budeme postupně prozkoumávat tento krásný jazyk. Všechny materiály budou k dispozici na místě.“

Hudebka (Lukáš) STŘEDA 14:30 – 15:30 (cena 690 Kč)
„Nejrůznější hudební aktivity pro rozvinutí kreativního ducha.“

Arteterapie (Katka) ČTVRTEK 15:30 – 17:00 (cena 990 Kč)
„Děti se budou učit prostřednictvím kresby nebo malby ventilovat, ale i ztvárňovat svoje emoce a rozpoložení.“

Základy programování (David) ČTVRTEK 16:20 – 17:50 (cena 990 Kč)
„Úvod do programování hravou a zábavnou formou. Začneme u Scratche a dojdeme k Pythonu.“¨  
Share this Post

Leave a Comment