Maria Montessori se narodila 1870 v Itálii. Vystudovala medicínu a jako první žena v Itálii se stala lékařkou.

Během práce s postiženými dětmi jí nedalo spát, že její svěřenci nejsou nijak dál rozvíjeni, a proto pro ně začala vymýšlet různé názorné pomůcky. Když viděla, jak napomáhají rozvoji dětem s fyzickými obtížemi, začala uvažovat, jak pomůcky využít i v běžné pedagogické práci. V roce 1907 založila v Římě školu pro děti z chudinských čtvrtí ve věku od tří do sedmi let. Její úspěchy byly nepřehlédnutelné! Marie Montessori začala zasvěcovat učitele do své pedagogické metody a netrvalo dlouho a další školy v jejím duchu začaly vznikat v Anglii, Argentině, Francii, USA, Španělsku, Holandsku a Skandinávii.

Vzhledem k osobním sporům s Mussolinim jí bylo doporučeno na počátku 2. sv. války opustit Evropu, a proto se přesunula do Asie. I zde položila základ dalším školám a to v Indii, na Cejlonu, v Indonésii,… Když válka skončila, Marie Montessori se vrátila do Evropy, ale ne do své rodné Itálie, ale do Holandska, kde také v roce 1952 zemřela a kde je také pohřbena.

Maria Montessori vytvořila originální pedagogickou metodu, která navazuje na myšlenky reformních, zejména francouzských pedagogů. Hlavním pilířem je respektování individuality každého dítěte. Pomocí speciálních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte a ono samo pak dochází k poznání. Navíc se lépe soustředí, lépe vše chápe a lépe nové poznatky fixuje v paměti.

Metoda byla propracována pro děti od 3 do 12 let. Další směr vzdělávání paní Montessori naznačila, ale nestihla zrealizovat. Za svoji pedagogickou práci byla oceněna řadou státních vyznamenání a v roce 1950 byla navržena na Nobelovu cenu. Po její smrti na její práci navázal její syn Mario a posléze i vnučka Renilde.

MONTESSORI V ČECHÁCH

V České republice se objevily první myšlenky paní Montessori za První republiky v rámci reformního pedagogického hnutí. Bohužel druhá světová válka je víceméně udusila. Po té se začalo realizovat jednotné školství podle vzoru SSSR. A tak až po roce 1990 začínají postupně vznikat první mateřské školy vedené metodou Marie Montessori. Na školky pak logicky začaly navazovat první základní školy z počátku v režimu pokusného ověřování.

Hnutí Marie Montessori v ČR zastřešuje Společnost montessori (www.montessoricr.cz), která je součástí společnosti Montessori Europe. Zabývá se certifikovanou přípravou pedagogů a šířením myšlenek Marie Montessori mezi laickou veřejností.