Informace k DOD

Matěj Švrček/ 22 února, 2020/ Aktuality/ 0 comments

Současná situace

Na prvním stupni naší základní školy je výuka dvojího typu: běžné třídy vedené metodou Tvořivé školy (A třídy) a dále Montessori třídy (B a C třídy).

V těch je výuka organizována ve věkově smíšených kolektivech: pro 1. až 3. třídu v tzv. trojročích a pro třídu 4. a 5. třídu v dvojročích (B třídy).

Pro příští školní rok 2020/21 je v plánu rozšíření druhého dvojročí na trojročí sloučením 4. a 5. třídy se šestou tak, jak správně odpovídá montessori konceptu.

Montessori výuka probíhá také v tzv. homogenních třídách (C třídy), kde se spolu vzdělávají jen stejně staré děti. Z kapacitních důvodů školy už není možné děti zapisovat do této větve. Tento způsob také neodpovídá Montessori konceptu a proto byl upřednostněn zápis do B tříd.

Současná výuka Montessori na druhém stupni projde restartem a v roce 2020/21 poběží sice v pilotním, ale zcela plnohodnotném režimu.

Základní informace o Montessori přístupu

Hlavním pilířem montessori pedagogiky je respektování individuality každého dítěte. Hlavní motto zní: pomoz mi, abych to dokázal sám. Cílem je rozvíjet samostatnost, zodpovědnost, schopnost se soustředit, organizovat si práci. V montessori se neznámkuje, používá se slovní hodnocení.

Kromě běžných hodin angličtiny pracuje ve třídě společně s učitelkou 6 hodin týdně lektor angličtiny systémem CLIL – jedná se o bilingvní prostředí v určitých částech hodin. Více informací o montessori lze nalézt na webu montessoridlouhylan.cz

Spolek rodičů

Rodiče žáků z montessori tříd jsou členy zapsaného spolku Montessori Dlouhý lán, jehož cílem je podpora tříd s Montessori pedagogikou. Bez účasti rodičů v tomto Spolku a platby členského poplatku by nebyl provoz montessori výuky v současném prostředí možný. Tento Spolek tak přispívá na speciální montessori pomůcky, vyrovnává snížený počet žáků ve třídách příspěvkem do platového fondu a financuje drobné náklady tříd. Dále koordinuje zájmové kroužky vedené rodiči, pořádá pro rodiče besedy s montessori tématikou a organizuje inspirační exkurze do jiných montessori škol.

Výše členského poplatku nyní činí 5.000 Kč za jednoho žáka a rok. Je pravděpodobné, že se v souvislosti s rozvojem montessori na naší škole bude poplatek v blízké budoucnu zvyšovat.

Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně. Mimo jiné volí členy Výboru Spolku a schvaluje rozpočet, tedy i výši členského příspěvku. Výbor Spolku je pověřen vedením Spolku v období mezi Členskými schůzemi.

Share this Post

Leave a Comment