AKTUALITY:

Na konci letošního roku došlo k dělení tříd druhého trojročí kvůli vzniku nového Bílého trojročí (z kapcitních důvodů a kvůli začlenění dětí z homogenní 5. C). Rádi bychom alespoň takto na dálku podpořili všechny zúčastněné, aby tato, pro některé velmi citlivá situace, mohla přinést pozitivní důsledky. Podle odborníků má členění kolektivů kladné aspekty v sobě velmi silně obsažené. Které to jsou?

 • Kompetence – jsem sám za sebe a to, co jsem se naučil ve staré třídě, to co vnímám pozitivně, mohu přenést a aplikovat v novém kolektivu – ideální příprava pro život.
 • V překážkách je výzva a dělení též přináší příležitost získat nové kamarády, nové spřízněné duše, ale také sebedůvěru anebo třeba i novou pozici v hierarchii třídy.
 • Prevence šikany – ta se nevyhne snad žádnému kolektivu. Dělení tedy dává dětem šanci, že rozboří nezdravé vztahy ve třídě a ony pak mohou začít nanovo a lépe.
 • Konkrétně v období 4.-6. třídy vzniká veřejné mínění třídy, objevují se první pocity soudržnosti a vzniká hierarchie a koheze. Na dění ve třídě mají vliv spíše sociálně vlivní jedinci než pedagog, který ztrácí či přeměňuje svoji autoritu. Není třeba „viset“ na pedagogovi. Dítě si uvědomuje, že JÁ SÁM!

JÁ SÁM….

 • řídím a poháním své učení (učební autonomie)
 • vybírám si co (a koho) si pustím do mysli
 • rozumím sám sobě (metakognice)
 • odolávám nejistotě, neúspěchu i stresu (odolnost)
 • buduji a udržuji dobré vztahy
 • konám dobro a stavím se zlu (kategorický imperativ)
 • mám život ve svých rukou

HLAVNÍ PILÍŘE VÝUKY 4. – 6. TŘÍD

 • zodpovídat za svá rozhodnutí
 • být samostatný v rozhodování
 • respektovat ostatní
 • ve skupině se cítit sebevědomě
 • spolupracovat ve větších skupinách
 • zapojit se do práce s více učiteli specialisty
 • mít radost z poznávání a překonávání překážek
 • být samostatný v hledání řešení
 • učit se i venku, pracovat na zahradě

V SOUČASNÉ DOBĚ U NÁS MÁME DVĚ DRUHÁ DVOJROČÍ A HOMOGENNÍ 4., 5. A 6. ROČNÍK

ŽLUTÉ TROJROČÍ

FIALOVÉ TROJROČÍ

4. ROČNÍK

5. ROČNÍK

6. ROČNÍK

OD ŠKOLNÍHO ROKU 21/22 SE DVOJROČÍ PROMĚNÍ NA TROJROČÍ PROPOJENÍM S ŠESTÝM ROČNÍKEM A VZNIKNE TAKÉ DALŠÍ NOVÉ TROJROČÍ.