JÁ SÁM….

 • řídím a poháním své učení (učební autonomie)
 • vybírám si co (a koho) si pustím do mysli
 • rozumím sám sobě (metakognice)
 • odolávám nejistotě, neúspěchu i stresu (odolnost)
 • buduji a udržuji dobré vztahy
 • konám dobro a stavím se zlu (kategorický imperativ)
 • mám život ve svých rukou

HLAVNÍ PILÍŘE VÝUKY 4. – 6. TŘÍD

 • zodpovídat za svá rozhodnutí
 • být samostatný v rozhodování
 • respektovat ostatní
 • ve skupině se cítit sebevědomě
 • spolupracovat ve větších skupinách
 • zapojit se do práce s více učiteli specialisty
 • mít radost z poznávání a překonávání překážek
 • být samostatný v hledání řešení
 • učit se i venku, pracovat na zahradě

V SOUČASNÉ DOBĚ U NÁS MÁME TŘI DRUHÁ TROJROČÍ A HOMOGENNÍ 4. A 5. ROČNÍK

ŽLUTÉ TROJROČÍ

FIALOVÉ TROJROČÍ

BÍLÉ TROJROČÍ

4. ROČNÍK

5. ROČNÍK