• Naše oddělení vzniklo v roce 2003 jako součást běžné státní základní školy Na Dlouhém lánu 43 na Praze 6 a to díky poptávce rodičů po inovativních metodách pedagogiky. Tu vyslyšela paní ředitelka Jelínková a položila základ montessori třídám na naší škole.
  • Třídy původně pracovaly jako věkově homogenní, od roku 2017 jsme ale začali postupně přecházet na třídy heterogenní, tedy věkově smíšené a to nejprve ve formě prvního trojročí (1.-3. třída) a dvojročí (4. a 5. třída), přičemž stále zůstala vždy jedna třída v ročníku homogenní.
  • V roce 2016 začaly též třídy druhého stupně využívat prvky montessori pedagogiky.
  • Velká změna nastala ve školním roce 2020/21, kdy jsme odstartovali první rok, kdy jsou žáci rozděleni do třech trojročí vždy po třech ročnících. Bohužel distanční výuka nás trochu zpomalila v pilování prezenční výuky, ale neustále pracujeme na tom, aby celý devítiletý systém základního vzdělání pracoval přesně podle principů Marie Montessori a umožnil tak dětem plnohodnotné vzdělání.
  • Poprvé ve školním roce 2020/21 také nebyla otevřena první homogenní třída a o její obnovení se už neuvažuje, protože tato forma neodpovídá montessori pedagogice, kdy mají společně pracovat různě zralé děti. V současné době máme tedy čtyři třídy prvního trojročí a od příštího školního roku budeme mít tři třídy druhého trojročí. Homogenní třídy budou postupně rušeny.