NAŠE ŠKOLA BYLA JAKO JEDNA ZE TŘÍ Z CELÉ PRAHY VYBRÁNA DO PROGRAMU

Bezpečné cesty do školy

Máme z toho velkou radost! Proč?

  1. Program nám pomůže zjistit, kde jsou hlavní nebezpečná a problémová místa v okolí školy, navrhne jejich novou podobu, zprostředkuje komunikaci s úřady a významně nás přiblíží k jejich řešení.
  2. Díky projektu máme možnost prakticky zvyšovat povědomí dětí o správném dopravním chování.
  3. Program podporuje šetrné dopravování žáků do školy – pěšky, na koloběžkách, na kolech apod. My pevně doufáme, že i díky tomu se v ranních a odpoledních hodinách zklidní nepřehledná a mnohdy nebezpečná dopravní situace kolem školy. A rodiče budou mít větší jistotu, že se jejich dětem po cestě za vzděláním nic nestane.
  4. Získáme plán mobility, který nám poslouží jako strategický dokument zajišťující bezpečné a tzv. udržitelné (ekologické) dopravování dětí a rodičů do školy. Jeho součástí je i dopravní studie navrhující zlepšení problematických míst.

Na přípravě školního plánu mobility se bude podílet pracovní skupiny složená ze zástupců školy i rodičů. Pokud byste se chtěli do skupiny připojit, ozvěte se nám na adresu akroupova@zsdlouhylan.cz.

Co nás společně čeká?

  • V dubnu vyplníme dotazníky a to jak děti, tak i rodiče a učitelé. Děti do mapy zanesou svoji cestu do školy, abychom zjistili, jaké trasy jsou nejužívanější a na jakých místech hrozí největší nebezpečí.
  • V květnu proběhne vyhodnocení dotazníků a první schůzka pracovní skupiny nad výsledky šetření.
  • Pokud to bude možné, tak zhruba 30 dětí spolu s projektantem udělají v červnu dopravní průzkum míst, která budou označena jako nejproblematičtější.
  • V září nás pak čekají akce na téma „pěšky do školy“.
  • V říjnu proběhne další schůze pracovní skupiny.
  • A v listopadu pak předáme naší městské části dopravní studii a dokončíme náš školní plán mobility, který by měl přirozeně navazovat na tento půlroční program.

A zde jsou dotazníky (měli byste je dostat od svých třídních učitelů):

Pro děti: https://forms.gle/CUeBREd71XQuXtSF6

Pro rodiče: https://forms.gle/gyVAkSLCjYCR3M8p7

Pro učitele: https://forms.gle/GczRp4TbUX3EnENz5

Návod jak vyznačit do mapy cestu do školy:

Díky programu Bezpečné cesty do školy se již podařila více než stovka realizací ve prospěch zklidnění dopravy či větší bezpečnosti a komfortu pěších v okolí cca 60 pražských škol.

Veškeré informace najdete též na stránkách Bezpečné cesty do školy – Pěšky městem (peskymestem.cz)