VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

14.listopadu nás čekají volby nových členů školské rady!!! Zástupci rodičů (2) ve školské radě, jsou nezbytným  prvkem ke sladění oboustranných zájmů. Nominace kandidátů probíhá do 25.10. 2017  viz info  http://www.zsdlouhylan.cz/cz/aktuality/

Volbu lze provést i  předáním plné moci druhé osobě!

Definice školské rady a kompetence jejich členů vycházejí ze  Školského zákona č. 561/2004 Sb., §167, 168 , výňatek  z textu zákona naleznete zde –  Školská rada

Prosíme kandidáty, zda by nás o svém zájmu být voleni, také informovali. Děkujeme.

Napsat komentář