Současná struktura tříd – bude aktualizováno

1.stupeň

2.stupeň

  • 6. třída: p.uč. Jan Čermák, zástupce třídy: René Havelka
  • 7.třída: p.uč. Martin Hrbek, zástupce  třídy:MPeiskerova@seznam.cz

* zástupce třídy Spolku Montessori Dlouhý lán, z.s.

Platební kalendáře tříd naleznete zde.